BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Figura Janusz (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Jakość usług wobec innowacji w sektorze transportu - spedycji - logistyki (TSL)
The Quality of Services in View of the Innovation in the Sector TSL
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 59, s. 117-128, rys., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Innowacje w transporcie: korzyści dla użytkownika
Słowa kluczowe
Innowacje, Logistyka transportu, Transport, Spedycja
Innovations, Transport logistics, Transport, Freight forwarding
Uwagi
summ.
Abstrakt
Działalność innowacyjna w polskich warunkach sektora TSL jest procesem złożonym oraz absorbującym różnorodne zasoby i umiejętności. Do głównych uwarunkowań w samodzielnej realizacji większych i bardziej ryzykownych projektów innowacyjnych w badanych przedsiębiorstwach należy zaliczyć warunki finansowe oraz towarzyszący temu poziom dostępu do wiedzy, zwłaszcza z punktu widzenia kwalifikacji pracowników. W przypadku badanych podmiotów sektora TSL kluczowym czynnikiem, od którego zależy powodzenie procesu innowacji, jest wsparcie ze strony instytucji zewnętrznych, zwłaszcza finansowych. Dalszy rozwój działalności innowacyjnej w badanych przedsiębiorstwach zależy nie tylko od ich aktywności, elastyczności, chęci sprostania wymaganiom klientów, ale także od zdecydowanej i aktywnej pomocy z zewnątrz oraz proinnowacyjnie zorientowanego sektora TSL.(fragment tekstu)

The article presents the question of the report of the quality of services and innovation in the studied enterprises of the sector TSL. The introduction of the results of own investigations is the aim of the article over the quality of services among the enterprises of the sector TSL with the special regard of innovation in Polish economic conditions. The object of considerations what the author undertakes there is the analysis of character and the essence of the report what he steps out among innovation and the quality of services in the enterprises of the sector TSL. Operations have been taken direct in result of research on obtainment of information about estimate and analyses of characters of essences of innovations as in enterprises of sectors in polish economic conditions element forming quality services TSL. It include chosen group have in the area of silesian province pilotage investigative procedure 29 enterprises of sectors TSL. Direct research carry with the aid of questionnaire on turning-point of May and June 2009 year. Especially it subject analysis with following group question related: - in sector TSL identification of character of innovative, - in sector TSL determination of kind innovative ventures applicable, - in sector TSL indication of source of innovative, - in sector TSL conditionality innovative taking a stand.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abbott L., Quality and competition, Greenwood Press, Connecticut 1973.
 2. Baruk J., Innowacje a usługi doradcze, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2006, nr 12.
 3. Chamberlain E.H., The theory of monopolistic competition, Harvard University Press, Cambridge 1946.
 4. Clark J.M., Economics and modern psychology, "Journal of Political Economy" 1918.
 5. Dworczyk M., Szalsa R., Zarządzanie innowacjami. Wpływ innowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
 6. Gordon J., Jak utorować drogę innowacjom, "Życie Gospodarcze" 1978, nr 31.
 7. Grossman G.M., Helpman E., Quality ladders in the theory of growth, "The Review of Economic Studies" 1991, vol. 58, no. 1.
 8. Grudzewski W., Hejduk I., Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2001.
 9. Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 10. Niedzielski P., Polityka innowacyjna w transporcie, Uniwersytet Szczeciński. Rozprawy i Studia T. (DXXXVI) 462, Szczecin 2003.
 11. Oslo Manual, Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, OECD Publishing, 3rd edition, 2005.
 12. Pawłowski J., Innowacyjność i konkurencyjność przedsięwzięć gospodarczych. Koncepcje struktury i oceny zasobów, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2005, nr 8.
 13. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 14. Spruch W., Strategia postępu technicznego. Wstęp do teorii, PWN, Warszawa 1976.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu