BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzelakowski Andrzej S. (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Rynek transportowy jako stymulator innowacyjności w transporcie
Transport Market as a Stimulant of Innovation in Transport
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 59, s. 129-143, rys., bibliogr. 2 poz.
Tytuł własny numeru
Innowacje w transporcie: korzyści dla użytkownika
Słowa kluczowe
Transport, Innowacyjność
Transport, Innovative character
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rynek ze względu na charakter swego mechanizmu regulacyjnego i funkcje, jakie pełni w sektorze transportu, jest obszarem i źródłem, gdzie w następstwie realnych potrzeb przewozowych rodzą się i są wdrażane różnego typu rozwiązania innowacyjne, bez których ten sektor gospodarki nie mógłby sprawnie funkcjonować, a uczestnicy rynku w warunkach przymusu ekonomicznego nie mogliby przetrwać. Nie każdy jednak typ rynku, jak też nie każdy segment danego rodzaju rynku transportowego, posiada dostatecznie sprawny i skutecznie działający mechanizm regulacyjny, zdolny do stymulowania procesów innowacyjności w sektorze transportu. Rynki nie w pełni dojrzałe, a więc o niewykształconych dostatecznie funkcjach, nadmiernie zmonopolizowane lub o asymetrycznym modelu konkurencji, a także poddane silnie reżimowi regulacji publicznej (polityka transportowa), nie posiadają takiego mechanizmu regulacji. W rezultacie tego ich proinnowacyjne efekty działania mogą być znikome lub żadne. Doskonalenie mechanizmów rynkowych, jak dowodzi tego praktyka UE, może zatem nastąpić głównie przy wykorzystaniu narzędzi skutecznej polityki transportowej, jest więc z założenia działaniem o charakterze innowacyjnym i może świadczyć o efektywności tego instrumentu regulacji. Oznacza to, że polityka transportowa jako sprawny, przemyślany i oparty na realiach normatywny program działania jest w stanie inicjować i wprowadzać innowacyjne rozwiązania nie tylko w sektorze transportu, ale również w sferze funkcjonowania rynku.(fragment tekstu)

Transport market as a typical autonomous regulatory mechanism, apart from many functions it plays, determines the path and dynamic of technical, technological and organizational progress in transport sector too, and consequently, the effectiveness of transport system in its internal and external dimensions and relations. It is regarded to be the most efficient regulatory mechanism stimulating innovations in transport sector and enforcing innovative behaviour of transport market players as well, being interested in effective meeting of demand for transport services and gaining sufficient value added. However, the incentive function with respect to encouraging innovation refers not to each of the transport markets. Some of them, due to their infant stage of development, monopolistic or strong oligopolistic position of suppliers else consumers of transport services or simple overregulation by public entity, are in fact unable to fulfil such positive innovative goals in the long run. The lack of full internalisation of external costs in transport sectors and the use of charging practices based only on direct (private) costs instead of marginal social costs, belong to the same category of transport markets' constraints. Moreover, transport markets with their in effect imperfect form of regulatory mechanism, are sometimes subject to vast impact of transport policy, what not always stimulates them to long-term orientation towards enforcing innovative solution in transport sector. Furthermore, such pro-innovative market orientation depends on the stage of business cycles influencing those secondary markets and is to same extent uninfluenced from the transport policy or other public regulatory measures. Author presents the role and functions of the transport markets as instruments of innovation enforcement and adaptation to the transport sector not only from methodological point of view. The EU's concept of transport markets' forming and regulation has been taken into account and widely analysed in that context, i.e. pushing the innovations in EU's transport.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A sustainable future for transport: Toward an integrated, technology-led and user friendly system, COM(2009) 279/4.
  2. COM(2008) 435.
  3. ERTMS - COM(2005) 903.
  4. Grzelakowski A.S., Wpływ internalizacji kosztów zewnętrznych na funkcjonowanie rynków transportowych w UE (cz. 2), "Logistyka" 2009, nr 2.
  5. Grzelakowski A.S., Matczak M., Przybyłowski A., Polityka transportowa Unii Europejskiej i jej implikacje dla systemów transportowych krajów członkowskich, Wyd. Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2008.
  6. ITS - COM(2008) 886 i COM(2008) 889/2.
  7. SESAR - Council Decision 2009/820/EC.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu