BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dobroszek Justyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Bilans logistyki jako instrument wspierający zarządzanie logistyczne
Balance Sheet of Logistics as an Instrument Logistics Management Supporting
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2014, nr 15, s. 189-198, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie logistyczne, Bilans, System logistyczny
Logistic management, Balance sheet, Logistic system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule został zaprezentowany nowatorski instrument wspierający zarządzanie logistyczne, którym jest bilans logistyki. Instrument przedstawia podział systemu logistycznego na aktywa i pasywa. Klasyfikacja ta jest zaczerpnięta z tradycyjnego bilansu przedsiębiorstwa, przy czym strony w bilansie logistyki nie muszą być równe. Główny cel bilansu logistyki polega na optymalizacji systemu logistycznego, która ma prowadzić zaś do maksymalizowania wielkości wyniku finansowego przedsiębiorstwa. Przedstawienie i analiza bilansu logistyki jest rezultatem przeprowadzonych studiów literaturowych, głównie literatury niemieckiej na temat controllingu logistyki, logistyki oraz bilansu logistyki. Dodatkowo autorka zaprezentowała opis przypadku zastosowania struktury bilansu logistyki przez niemieckie przedsiębiorstwo. We wnioskach autorka stwierdziła, że instrument ten jest formą raportowania dla obszaru logistyki, a nie wyłącznie instrumentem pomiaru kosztów i wyników logistyki. (abstrakt oryginalny)

In the article is presented an innovative instrument to support the logistics management, which is the balance sheet of logistics. This instrument shows a division of the logistics system for assets and equity. This division is taken from a traditional balance sheet of company, wherein the both side of balance sheet of logistics need not be equal. The main objective of balance sheet of logistics is to optimize a logistics system, which should load to maximize a size of the financial result of the company. Presentation and analysis of the balance sheet of logistics is a result of literature review, mainly German literature on logistics controlling, logistics, balance sheet of logistics. In addition, the author presented a case that shows how the German company uses a structure of the balance sheet of logistics. In its conclusions, the author concluded that this instrument is a form of reporting for the area of logistics, but not only an instrument for measuring costs and performance of logistics. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Blum H.S. (2006), Logistik-Controlling: Kontext, Ausgestaltung und Erfolgswirkungen, DUV, Wiesbaden.
  2. Czenskowsky T., Piontek J. (2007), Marktorientiertes Controlling der Logistik und der Supply Chain, Deutsche Betriebswirte-Verlag, Gernsbach.
  3. Froschmayer A., Göpfert I. (2010), Logistik-Bilanz. Erfolgsmessung neuer Strategien, Konzepten und Maßnahmen, Gabler, Wiesbaden.
  4. Göbl M., Froschmayer A. (2011), Logistik als Erfolgspotenzial. Von der Strategie zum logistischen Businessplan, Gabler, Wiesbaden.
  5. Göpfert I. (2013), Logistik: Führungskonzeption. Gegenstand, Aufgaben und Instrumente des Logistikmanagements und - controllings, Verlag Franz Vahlen, München.
  6. Kaminski A. (2002), Logistik-Controlling-Entwicklungsstand und Weiterentwicklung für marktorientierte logistische Bereiche, DUV, Wiesbaden.
  7. Küpper H.U. (2008), Controlling. Konzeption, Aufgaben, Instrumente, Schaffer Poeschel, Stuttgart.
  8. Walińska E. (2009), Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej w kontekście zmian współczesnej rachunkowości, Wolters Kulwer, Warszawa.
  9. Weber J, Wallenbrug C.M. (2010), Logistik - und Supply Chain Controlling, 6. Auflage, Schäffer Poeschel, Stuttgart.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu