BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hankiewicz Krzysztof (Politechnika Poznańska), Hankiewicz Małgorzata (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Użyteczność serwisów internetowych bibliotek jako cecha determinująca sprawność korzystania z usług bibliotecznych
Quality in Use of Library Websites as a Feature Determining Efficiency of Using the Library Services in Modern Education
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 113, T.2, s. 21-29, bibliogr. poz. 22
Tytuł własny numeru
Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy.
Słowa kluczowe
Internet, Serwisy społecznościowe, Usługi
Internet, Social networking, Services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Praca charakteryzuje prace serwisu bibliotecznego mające wpływ na jego jakość użytkową. Ważnym elementem tej analizy jest zestawienie czynników mających zasadniczy wpływ na zadowolenie użytkownika i funkcjonalności związanej z efektywnością serwisów bibliotecznych. W opracowaniu uwzględniono również cechy, które są istotne z punktu widzenia osób niepełnosprawnych oraz starszych.(abstrakt oryginalny)

The paper characterized features of library websites affecting its usability. An important element of this analysis is a list of factors that have a significant impact on user satisfaction and functionality associated with the efficiency of online library. The study also includes features that are important for the disabled and elderly users.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams A., Blandford A. (2005), Digital libraries' support for the user's "information journey", "Proceedings of the 5th ACM/IEEE-CS Joint Conference on Digital Libraries", Denver, CO: ACM Press, s. 160-169.
 2. Bevan N. (1999), Quality in use: Meeting user needs for quality, "The Journal of Systems and Software" No 49, s. 89-96.
 3. Butlewski M. (2013), Extension of working time in Poland as a challenge for ergonomic design, "Machines, Technology, Materials, Int. Virtual Journal" No 11.
 4. Cockrell B.J., Jayne E.A. (2002), How do I find an article? Insights from a web usability study, "The Journal of Academic Librarianship" No 28 (3), s. 122-132.
 5. Crowley G.H., Leffel R., Ramirez D., Hart J.L., Armstrong T.S. (2002), User perceptions of the library's web pages: A focus group study at Texas A&M University, "The Journal of Academic Librarianship" No 28 (4), s. 205-210.
 6. Dickstein R., Mills, V. (2000), Usability testing at the University of Arizona Library: How to let the users in on the design, "Information Technology and Libraries" No 19 (3), s. 144-151.
 7. Farage M., Miller K., Ajayi F., Hutchins D. (2012), Design Principles to Accommodate Older Adults, "Global Journal of Health Science" Vol. 4, No 2.
 8. Hankiewicz K., Prussak W. (2007), Quality in Use Evaluation of Business Websites, w: Ergonomics in Contemporary Enterprise, (red.) L.M. Pacholski, S. Trzcieliński, IEA Press, Madison, s. 84-91.
 9. Hankiewicz K., Prussak W. (2009), Quality In Use Analysis of Polish Technical Universities Websites, w: User Interface in Contemporary Ergonomics, (red.) K. Hankiewicz, Politechnika Poznańska, Poznań, s. 49-66.
 10. Hankiewicz K., Prussak W. (2011a), Badanie jakości użytkowej biznesowego serwisu internetowego - studium przypadku, w: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 651, Ekonomiczne Problemy Usług nr 68, Szczecin, s . 39-47.
 11. Hankiewicz K., Prussak W. (2011b), Badanie ewolucji stopnia wykorzystania uczelnianych stron internetowych do obsługi studenta w: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 651, Ekonomiczne Problemy Usług nr 68, Szczecin, s . 213-221.
 12. ISO 9241-11 (1998), Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs). Part 11. Guidance on usability.
 13. Jasek C. (2007), How to Design Library Websites to Maximize Usability, Elsevier, Library Connect 5.
 14. Kupersmith J. (2012), Library terms that users understand, http://escholarship.org/uc/item/3qq499w7#page-31 (dostęp 2013).
 15. Lida B., Hull S., Pilcher K. (2003), Breadcrumb navigation: An exploratory study of usage, "Usability News" No 5 (1).
 16. Nielsen J. (1993), Usability Engineering, Academic Press, New York.
 17. Nielsen J. (2004), Change the color of visited links, Jakob Nielsen's Alertbox, May 3.
 18. Płonka M., Turaj H. (2010), Biblioteki w Internecie Audyt użyteczności serwisów bibliotecznych, www.biblioteki.org.
 19. Preece J., Rogers Y., Sharp H. (2002), Interaction design: beyond human-computer interaction, John Wiley & Sons, New York.
 20. Reeb B., Gibbons S. (2004), Students, librarians, and subject guides: Improving a poor rate of return. portal, "Libraries and the Academy" No 4 (1), s. 123-130.
 21. Sikorski M. (2000), Zarządzanie jakością użytkową w przedsięwzięciach informatycznych, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 22. Xie H.I. (2006), Evaluation of digital libraries: Criteria and problems from users' perspectives, "Library & Information Science Research" No 28 (3), s. 433-452.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu