BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polewska-Dorozik Hanna
Tytuł
Rola samorządów lokalnych w zwiększeniu innowacyjności transportu
The Role of Local Governments in Increasing the Innovation of Transport
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 59, s. 227-239, tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Innowacje w transporcie: korzyści dla użytkownika
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Transport, Samorząd terytorialny
Innovative character, Transport, Local government
Uwagi
summ.
Abstrakt
Procesy decentralizacji zarządzania i możliwość wprowadzania innowacji w transporcie przyczyniają się do poprawy funkcjonowania lokalnego systemu transportu, co prowadzi do synergii oczekiwanych efektów na poziomie lokalnym i krajowym w zakresie oferowania podróżnym nowoczesnej i zintegrowanej oferty transportowej. Należy jednak pamiętać o tym, że obok przyznanych samorządom kompetencji organizacyjnych, kluczową sprawą jest wielkość środków przeznaczanych na funkcjonowanie transportu regionalnego. Osiągnięcie wysokiego poziomu obsługi pasażerów w przewozach regionalnych w państwach Unii Europejskiej zostało osiągnięte wskutek zapewnienia solidnych podstaw prawnych i finansowania. Polska znajduje się na początku drogi tworzenia nowoczesnego systemu regionalnych przewozów pasażerskich.(fragment tekstu)

The influence of the local governments on transport system shape is increasing, what is directly connected with higher references granted to them and with European Funds inflow. Voivodeship governments are now implementing the tasks in rail transport that belong to the public sector scope. The possibilities of influence on transport system will be increased with planned act of collective public transport that will adjust organization and financing of collective public transport provided by all kind of transport in voivodeship. The major barrier till now was capital expenditure that could be used for transport system expansion. Current increase of European Funds inflow, allows for realization of many innovative transport solutions.The example of far-reaching visions in transport system development is "Strategia rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu". It includes the operation plan till 2035, that will provide to creation of modern transport system based on rail transport.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartoszek D., Targi Transportowe - Transport Szynowy XXI wieku, Poznań 2008.
 2. Diagnoza publicznych przewozów pasażerskich w województwie zachodniopomorskim, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
 3. Drożdż W., Konieczyński P., Przepisy prawne a zintegrowanie transportu, "Infrastruktura Transportu" 2008, nr 3.
 4. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 5. Plan transportowy funkcjonowania transportu publicznego województwa wielkopolskiego na lata 2007-2011, OBET, Warszawa 2007.
 6. Program rozwoju infrastruktury transportowej i komunikacji dla województwa dolnośląskiego, Wrocław 2006.
 7. Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, 27.03.2009.
 8. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Państwa. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Rada Ministrów, Warszawa 2009.
 9. Strategia rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej województwa mazowieckiego, OBET, Warszawa 2008.
 10. Strategia rozwoju sektora transportu województwa zachodniopomorskiego do 2020 roku, Szczecin 2008.
 11. Wołek M., Samorząd terytorialny na rynku pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce, Gdynia 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu