BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbanek Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS) - stan obecny i perspektywy rozwoju
European Railway Traffic Management System (ERTMS) - Current Status and Prospects of Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 59, s. 241-253, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Innowacje w transporcie: korzyści dla użytkownika
Słowa kluczowe
Transport kolejowy, Zarządzanie transportem, Państwa członkowskie
Railway transport, Transport management, Member states
Uwagi
summ.
Abstrakt
Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym to jeden z kluczowych projektów, których celem jest zapewnienie interoperacyjności kolei w Unii Europejskiej oraz wzrost konkurencyjności tej gałęzi transportu. We wdrażaniu tego systemu w UE priorytetowo traktowane są transeuropejskie korytarze, które charakteryzują się dużym przepływem pasażerów i ładunków. Wszystkie państwa członkowskie opracowały narodowe plany implementacji ERTMS, a zdecydowana większość już prowadzi w tym zakresie bardzo intensywne działania. To nowoczesny system, który gwarantuje znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa od rozwiązań do tej pory stosowanych i przynosi korzyści nie tylko w ruchu międzynarodowym, ale również przyczynia się do podnoszenia wydajności i jakości przewozów krajowych. (fragment tekstu)

Differences between national rail traffic management systems in the European Union countries are making the rail sector less competitive. The most of currently used train control and command systems are outdated and cannot be used in high speed trains. The European Railway Traffic Management System is a modern solution using a digital data transmission technology. The strategic goal of ERTMS implementation is to ensure the interoperability of the European railway network and to improve the quality of passenger and freight rail transport. In this paper the author presents ERTMS operating rules, system functions and advantages. Moreover, this paper presents the existing status of ERTMS implementation and deployment plans in European Union. The paper describes also the Polish strategy of installing ERTMS.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Białoń A., Gradowski P., System zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS), "Telekomunikacja i Sterowanie Ruchem" 2007, nr 1.
 2. Białoń A., Gradowski P., Problematyka wdrażania systemu ERTMS na kolejach polskich, "Telekomunikacja i Sterowanie Ruchem" 2007, nr 2.
 3. Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 28 marca 2006 roku nr 2006/679/WE dotycząca technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych, http://eur-lex.europa.eu/.
 4. ERTMS - Europejski Plan Rozmieszczenia - Dokument Konsultacyjny Komisji Europejskiej, "Telekomunikacja i Sterowanie Ruchem" 2007, nr 2.
 5. ERTMS deployment in Spain from air to rail - increasing the Spanish railways's performance with ERTMS, ERTMS Factsheets, www.ertms.com.
 6. ERTMS levels - different ERTMS/ETCS application levels to match customers' needs, ERTMS Factsheets, www.ertms.com.
 7. Faussurier J., European freight corridors without borders, "European Railway Review", 2008, nr 6.
 8. Gentina B., Henrot S., Herrent B., Schunke-Mau Ch., Zoetardt P., Pierwsze lokomotywy do obsługi korytarza A wyposażone w system Atlas 200, "Technika Transportu Szynowego" 2009, nr 1-2.
 9. Kukulski J., System ERTMS/ETCS na pojazdach trakcyjnych w odniesieniu do doświadczeń kolei europejskich, "Technika Transportu Szynowego" 2007, nr 3.
 10. Narodowy Plan Wdrażania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym w Polsce, Warszawa 2007.
 11. Nowy standard sygnalizacji dla pociągów europejskich, w: Aktualności z Unii Europejskiej, "Technika Transportu Szynowego" 2006, nr 5.
 12. Pawlik M., Polski Narodowy Plan Wdrażania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym ERTMS, "Telekomunikacja i Sterowanie Ruchem" 2007, nr 1.
 13. Pawlik M., Raczyński J., Aktualny stan wdrażania interoperacyjności na kolejach Unii Europejskiej, "Technika Transportu Szynowego" 2009, nr 4-5.
 14. Signal - The newsletter of ERTMS, Issue number 10, February 2009, http://ec.europa.eu.
 15. Signal - The newsletter of ERTMS, Issue number 13, July 2009, http://ec.europa.eu.
 16. Signal - The newsletter of ERTMS, Issue number 9, December 2008, http://ec.europa.eu.
 17. www.ertms.com.
 18. www.mi.gov.pl
 19. www.utk.gov.pl.
 20. Zajt K., Interoperacyjność wyzwaniem dla Unii Europejskiej w procesie tworzenia transeuropejskiej sieci kolejowej, "Transport i Komunikacja" 2006, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu