BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łuczak Mariola (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Budowanie marki regionu turystycznego na przykładzie województwa pomorskiego
Creating the Brand of the Tourism Region on the Example of the Pomorskie District
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 56, s. 157-167, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie.
Słowa kluczowe
Region turystyczny, Budowanie marki, Turystyka
Tourist region, Brand building, Tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Promocja regionu turystycznego może mieć charakter wewnętrzny lub zewnętrzny. Wewnętrznie dotyczy usługodawców i mieszkańców regionu, zaś zewnętrznie jest skierowana do obecnego i potencjalnego turysty. Odpowiedzialność za kreowanie, zarządzanie i promocję produktu turystycznego w regionie w dużym stopniu ponosi lokalny samorząd. Celem artykułu jest przedstawienie działań związanych z kreowaniem marki województwa pomorskiego w oparciu o jego produkt i promocję.(abstrakt oryginalny)

The promotion of the touristic region can have an internal or external character. The internal one concerns service providers and inhabitants of regions, while the external one is directed for current and potential tourists. Responsibility for creation, management and promotion of the tourism product in a region, to a great extent, has the local self-government. A purpose of the paper is the presentation of operation related with creation of the tourism brand of the Pomorskie district, basing one its product and promotion.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A.E. Pitcher, The Role of Branding in International Advertising, "International Journal of Advertising" 1985, nr 4, s. 241-246.
 2. G. Urbanek, Zarządzanie marką, PWE, Warszawa 2002.
 3. H. Beckwith, Niewidzialny dotyk. Cztery klucze do nowoczesnego marketingu, Wyd. Helion, Gliwice 2006.
 4. S. Anholt. Sprawiedliwość marek, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2006.
 5. M.A. Boruc, Marka dla Polski POTparcie dla turystyki, w: Promocja i kreowanie turystycznego wizerunku Polski, red. J. Walasek, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2005, s. 37-38.
 6. J. Kall, Jak zbudować silną markę od podstaw, Wyd. Helion, Gliwice 2006.
 7. Handbook on Tourism Destination Branding, Draft, ETC, UNWTO, Stockholm June 2009, s. 53.
 8. S. Anholt, Tożsamość konkurencyjna. Nowe spojrzenie na markę, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2007.
 9. Ph. Kotler, N. Lee, Marketing w sektorze publicznym. Mapa drogowa wyższej konieczności, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2008.
 10. M. Dębski, Kreowanie silnej marki, PWE, Warszawa 2009.
 11. Nasze małe ojczyzny, w: Promocja miast regionów, dodatek biura reklamy "Media&Marketing Polska", luty-marzec 2009, s. 22.
 12. Program Rozwoju Produktów Turystycznych Województwa Pomorskiego na lata 2008-2013, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Gdańsk 2008, s. 95.
 13. Najlepsze produkty turystyczne województwa pomorskiego, Katalog, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, s. 4-24.
 14. Raport roczny 2008, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Gdańsk 2008, s. 8-14.
 15. M. Łuczak, System identyfikacji wizualnej w kreowaniu wizerunku obszaru turystycznego, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 42, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 656.
 16. Kodeks Dobrych Praktyk systemu zarządzania i promocji turystyki w Polsce, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2009.
 17. M. Gryn, Regiony w ofensywie, w: Promocja miast i regionów, bezpłatny dodatek do miesięcznika "Press" 2009, nr19, s. 30.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu