BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zajkowska Monika (Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku)
Tytuł
Wizerunek Słupska w świetle przeprowadzonych badań
The Image of Słupsk in the Light of Conducted Research
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 56, s. 213-221, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie.
Słowa kluczowe
Wizerunek miasta
City image
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W dzisiejszym globalnym świecie każde miejsce musi konkurować z innymi o udział w uwadze i szacunku konsumentów, turystów, inwestycji, kapitału. Coraz częściej o przewadze konkurencyjnej miasta może zdecydować jego wizerunek, wytworzony w świadomości odbiorców. Większego znaczenia nabiera umiejętność oddziaływania na własny wizerunek. Celem artykułu jest prezentacja wyników badań wizerunkowych przeprowadzonych na przykładzie Słupska. Działania podejmowane w procesie budowania wizerunku powinny być szczegółowo zaplanowane i kontrolowane w trakcie realizacji pod kątem osiągania założonych celów.(abstrakt oryginalny)

In today's global world, every place has to compete with others for attention and respect of consumers, tourists as well as investments and capital. Increasingly the factor deciding of city competitive advantage can be the city image. The capacity to create own image has become more and more significant. The objective of the paper is to present the results of the research of the image of the city on the example of Słupsk. The activities which are the basis of building the image should be thoroughly planned and inspected as they are being carried out with the aim of achieving their objectives.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wyd. Gebethner&Ska, Warszawa 1994.
  2. T. Żyminowski, Kształtowanie wizerunku banku, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2003.
  3. A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
  4. A. Łuczak, Istota tożsamości miasta, "Samorząd Terytorialny" 2000, nr 10.
  5. Ph. Kotler, Ch. Asplund, I. Rein, D. H. Haider, Marketing Places Europe, Prentice Hall, London 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu