BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Blicharz Piotr (Politechnika Lubelska), Gąsior Marcin (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób na spełnienie potrzeb społeczeństwa
Public-Private Partnership as a Way to Fulfill the Needs of the Society
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 56, s. 237-245, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie.
Słowa kluczowe
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)
Public-Private Partnerships (PPP)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł ma na celu ukazanie partnerstwa publiczno-prywatnego, które umożliwia wykonanie zadań publicznych zgodnie z oczekiwaniami społeczeństwa. Podkreśla się w nim, iż administracja publiczna powinna być nastawiona na budowanie partnerskich relacji pomiędzy uczestnikami partnerstwa publiczno-prywatnego, wliczając w te relacje nie tylko podmioty publiczne i przedsiębiorców, ale również społeczeństwo. W artykule przedstawione zostały również narzędzia służące do bieżącego badania satysfakcji klienta podczas przygotowania i realizacji współpracy w formie partnerstwa publiczno-prywatnego.(abstrakt oryginalny)

The paper aims at the presentation of public-private partnership which allows to perform public tasks according to the expectations of the society. It shows that public administration should be focused on building partner relations among the participants of public-private partnership, and these relations should extend not only to public entities and entrepreneurs, but the society as well. The paper also outlines the tools used for current examination of customer satisfaction in the course of preparation and implementation of cooperation in the form of publicprivate partnership.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Drwal, Koncepcja marketingu partnerskiego w działalności usługowej publicznego operatora pocztowego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 694, Kraków 2006, s. 178.
  2. J. Ławicki, Partnering jako meritum marketingu holistycznego, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Media w kreowaniu wizerunku, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 414, Ekonomiczne Problemy Usług, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 78.
  3. A. Kopańska, A. Bartczak, J. Siwińska-Gorzelak, Partnerstwo publiczno-prywatne. Podmioty prywatne w realizacji zadań publicznych sektora wodno-kanalizacyjnego, CeDeWu, Warszawa 2008.
  4. P. Staes, N. Thijs, European Primer on Customer Satisfaction Management, European Institute of Public Administration, 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu