BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kosendiak Jan (University School of Physical Education in Wrocław), Cieśliński Wojciech B. (University School of Physical Education in Wrocław)
Tytuł
Computer-aided Training Design as a Factor in Sports Training Process Management
Komputerowe wspomaganie projektowania treningu jako czynnik kierowania procesem treningu sportowego
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 4 (34), s. 16-24, bibliogr. 13 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Projektowanie systemów informatycznych, Systemy informatyczne
Information system design, Computer system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono proces projektowania systemów treningowych jako element systemu kierowania. Wskazano na istotne cechy procesu projektowania. Projektowanie treningu polega na wykonaniu kolejnych czynności, których efektem jest zbiór danych tworzących projekt cyklu treningowego. Zawiera on zestaw założeń, uwarunkowań, celów oraz środków, które prowadzą do realizacji celów. Projekt powinien być utworzony dla konkretnego zawodnika, a nie dla grupy treningowej, a tym bardziej dla dyscypliny sportowej. Projekt nie powinien zawierać rozwiązań szczegółowych, przede wszystkim w zakresie doboru środków treningowych. W dalszej części pracy zaprezentowano 7-krokowy algorytm procesu projektowania systemów treningowych. Ostatni rozdział pracy stanowi uproszczony algorytm samego programu oraz uwagi dotyczące jego eksploatacji.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the training system design process as a part of the management system. The authors describe the essential characteristics of the design process. The process of training design involves series of successive steps which result in a set of data forming the training cycle project. It contains a set of assumptions, conditions, objectives and measures that lead to the objectives achievement. The project should be dedicated to a particular sportsman and not to a training group or a sports discipline, as well as it should not include detailed solutions, especially as for training means selection. The paper presents also the 7-step algorithm of the training system design process. The last section of the paper presents the software simplified algorithm and comments on its use.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 2000, Project Management Institute, Newton Square, PA.
 2. Armstrong M., 2002, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 3. Barszowski P., Kosendiak J., 1999, Podstawy treningu sportowego w triatlonie, COS, Warszawa.
 4. Gasparski W. (ed.), 1988, Science of Designing. Elements of the Study of Designing, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa [in Polish].
 5. Heerkens G.R., 2003, Jak zarządzać projektami, Read Me, Warszawa.
 6. Kosendiak J., 1990, Setting training goals as the basis for programming a training process, Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław [Ph.D. thesis typescript, in Polish].
 7. Kosendiak J., 2005, Algorytm komputerowo wspomaganego projektowania systemów treningowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1092, pp. 286-291.
 8. Kosendiak J., 2006, Projektowanie cykli treningowych w zespołowych grach sportowych, Sport Wyczynowy, vol. 44, no. 1/2, pp. 41-45.
 9. Kosendiak J., 2010, Projektowanie systemów treningowych jako ciąg zadań optymalizacyjnych, Sport Wyczynowy, nr 3, pp. 77-82.
 10. Kosendiak J., 2013, Projektowanie systemów treningowych, Studia i Monografie AWF we Wrocławiu, nr 115.
 11. Perechuda K., Cieśliński W., 1993, Sport training as the open system - preliminary assumptions, [in:] Stowell F.A., West D., Howell J.G. (eds.), System Science: Addressing Global Issues, Plenum Press, New York.
 12. Pszczołowski T., 1978, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław.
 13. Witkowski K., Cieśliński W., Stefaniak T., 2011, Directions of the development of sports enterprises - barriers to growth, [in:] Skalik J. (ed.), Change as a Condition for Success, Wydawnictwo Uni- wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2014.4.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu