BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwankiewicz-Rak Barbara (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Partnerstwo organizacji pozarządowych i administracji terenowej - cechy i znaczenie
Partnership of NGOS and Local Administration - Features and Importance
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 56, s. 247-255, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie.
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Organizacje pozarządowe
Public administration, Non-governmental organisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesny rozwój społeczeństwa obywatelskiego sprzyja nawiązywaniu relacji partnerskich między organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną. W artykule zaprezentowano główne cechy współpracy tych podmiotów w procesach rozwiązywania problemów społecznych. Wyeksponowano także koszty i korzyści takiej współpracy jak też jej szanse i zagrożenia. Wskazano, że negatywne jej skutki równoważą korzyści w postaci rozwiązanego problemu społecznego i zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej.

Contemporary development of civil society promotes networking partnerships between NGOs and public administration. The paper presents the main features of the cooperation between these actors in the process of solving social problems. Prominence as the costs and benefits of such cooperation, as well as its opportunities and threats. Indicated that the negative effects offset advantages in the form of solved the problem of social and community needs.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Arczewska, Nie tylko jedna ustawa. Prawo o organizacjach pozarządowych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005.
 2. W.J. Wołyniuk, Konstytucyjne zasady partycypacji zbiorowości w sprawach publicznych, w: Działania zbiorowe w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2005, s. 20.
 3. Współpraca sektora obywatelskiego z administracją publiczną, red. M. Rymsza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004.
 4. Biała Księga Prawa dla Organizacji Pozarządowych, Akademia Rozwoju Filantropii, Warszawa 2002.
 5. P. Fric, The Functions of the Nonprofit Sector, The paper Voluntas Symposium, Ten Years After, Civil Society and Third Sector in Central and Easter Europe, Charles University in Prague 1999, s. 2.
 6. Komunikacja i partycypacja społeczna. Poradnik, red. J. Hausner, MSAP AE, Kraków 1999.
 7. S. Morris, Defining the nonprofit sector: Some Lesson from history, Civil Society Working Paper 3 Febr. 2000, s. 2.
 8. Z. Woźniak, Przyszłość społeczeństwa obywatelskiego z perspektywy doświadczeń krajów Europy Środkowej, "Trzeci Sektor", jesień/zima 2004, s. 131.
 9. A. Najam, The Four-Cs of Third Sector Government Relations. Cooperation, Confrontation, Complementarity and Co-optation, "Nonprofit Management&Leadership", vol. 10, nr 4, Summer 2000, s. 383.
 10. C. Borzaga, A. Santuari, New trends in Non -Profit Sector in Europe: The Emergence of Social Entrepreneurship, w: The nonprofit Sector in a Changing Economy, red. A. Noya, C.Nativel, OECD, Paryż 2003, s. 13.
 11. J. Wygnański, Ekonomizacja organizacji pozarządowych. Możliwość czy konieczność, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu