BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Seweryniak Tomasz (University School of Physical Education in Wrocław)
Tytuł
The Application of Computer and Electronic Tools During a Sports Spectacle in Volleyball on the Example of Plusliga
Zastosowanie narzędzi informatycznych i elektronicznych w czasie widowiska sportowego w piłce siatkowej na przykładzie PlusLigi
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 4 (34), s. 25-36, tab., bibliogr. 25 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Sport, Technologia, Informatyka
Sport, Technology, Information science
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celami artykułu są analiza wykorzystania narzędzi informatycznych i elektronicznych w piłce siatkowej mężczyzn na przykładzie meczów w ramach PlusLigi oraz przedstawienie dyrektyw praktycznych dotyczących ich wykorzystania w piłce siatkowej mężczyzn, tak aby zwiększać atrakcyjność widowiska sportowego. W realizacji celów wykorzystano analizę dokumentacji i obserwacje. Materiał badawczy to dokumenty tworzone przez organizatora rozgrywek, organizacje krajowe i międzynarodowe zarządzające dyscypliną sportu, firmy produkujące narzędzia informatyczne i elektroniczne wykorzystywane w czasie widowisk sportowych oraz wyniki obserwacji. Wyniki wskazują na dość duży zakres wykorzystania tych narzędzi w czasie meczów. Dodatkowo dzięki technologiom z obszaru informatyki i elektroniki możliwe jest dalsze doskonalenie produktu tworzonego i udostępnianego w czasie meczów PlusLigi, co znalazło swój wyraz w sformułowanych dyrektywach praktycznych.(abstrakt oryginalny)

The paper concerns the sports product created during men's volleyball matches in the Polish professional league (PlusLiga). The objectives of the article are: analysis of the use of computer and electronic tools in a sports product creation process and provide practical guidelines concerning their use in men's volleyball in order to increase the attractiveness of a sports spectacle. To achieve the goals, documentation analysis and observations were used. The results show a fairly wide range of use of such tools during the games. Additionally, owing to computer science and electronic technologies, it is possible to continue the development of the product offered by PlusLiga.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dellaserra C.L., Gao Y., Ransdell L., 2013, use of integrated technology in team sports: A review of opportunities, challenges, and future directions for athletes, The Journal of Strength and Conditioning Research, vol. 11.
 2. Guizzo E., 2005, Bugged balls for tough calls [ball tracking systems], IEEE Spectrum, vol. 7.
 3. Click and Scout, http://www.dataproject.com/VolleyBall/ClickandScout.aspx (24.01.2014).
 4. Data video 2007, http://www.dataproject.com/VolleyBall/DataVideo2007.aspx (24.01.2014).
 5. Data volley 2007, http://www.dataproject.com/VolleyBall/DataVolley2007.aspx (24.01.2014).
 6. e-scoresheet, http://www.dataproject.com/VolleyBall/e-Scoresheet.aspx (24.01.2014).
 7. Frekwencja na polskich parkietach siatkarskich, http://www.siatkanews. tnb.pl/news.php?readmore=3488 (24.01.2014).
 8. Kristan M., Pers J., Perse M., Kovacic S., Bon M., 2005, Multiple interacting targets tracking with application to team sports, [in:] Lončarić S., Babić H., Bellanger M. (eds.), Proceedings of the 4th International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb , Zagreb.
 9. O'Donoghue P., 2006, The use of feedback videos in sport, International Journal of Performance Analysis in Sport, vol. 6, no. 2, pp. 1-14.
 10. O nas, http://www.plusliga.pl/O-nas (24.01.2014).
 11. Owens N., Harris C., Stennett C., 2003, Hawk-eye tennis system, [in:] International Conference on Visual Information Engineering 2003, VIE 2003, Institution of Electrical Engineers, London, pp. 182-186.
 12. Panfil R., 2004, Sport club product management, Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie, Warszawa [in Polish].
 13. Panfil R., Strukturalizowanie produktu klubu sportowego, czyli tworzenie wartości dodanej, http://sport.wszic.pl/index.php?c=articles&id=6 (24.01.2014).
 14. Panfil R., Zarządzanie w sporcie, http://www.equal.org.pl/download/produktAttachments/org1530 poz._11__zarzadzanie_w_sporcie.pdf, (24.01.2014).
 15. Perechuda K., Nawrocka E., Idzikowski W., 2011, E-organizer as the modern dedicated coaching tool supporting knowledge diffusion in the beauty services sector, [in:] Korczak J., Dudycz H., Dyczkowski M. (eds.), Advanced Information Technologies for Management - AITM 2011. Intelligent Technologies and Applications, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 206, Wrocław, pp. 152-163.
 16. Pingali G.S., Opalach A., Jean Y.D., Carlbom I.B., 2002, Instantly indexed multimedia databases of real world events, IEEE Transactions on Multimedia, vol. 4, no. 2, pp. 269-282.
 17. Raport Sport Barometr Plus, October 2013, www.pentagononline.pl (24.01.2014).
 18. Regulamin wideoweryfikacji w sezonie 2011/12, http://www.pwzps.p9.pl/index.php?option=com_ docman&task=cat_view&gid=156&Itemid=462 (24.01.2014).
 19. Silva M., Lacerda D., João P.V., 2013, Match analysis of discrimination skills according to the setter attack zone position in high level volleyball, International Journal of Performance Analysis in Sport, vol. 13, no. 2, pp. 452-460.
 20. Solomon A.V., Paik C., Alhauli A., Phan T., 2011, A decision support system for the professional soccer referee in time-sensitive operations, [in:] Neeley K.A. (ed.), Systems and Information Engineering Design Symposium (SIEDS), 2011 IEEE; IEEE, vol. 5, p. 35-40.
 21. Sosgórnik A., 1999, Zarządzanie, Wydawnictwo AWF w Katowicach, Katowice.
 22. System reklamowych band wideo, http://www.btsport.pl/ telebimy/telebimydol.html (24.01.2014).
 23. Telebimy, http://www.btsport.pl/telebimy/telebimydol.html (24.01.2014).
 24. Wiejak K., 2004, Media ponowoczesne w wychowaniu człowieka współczesnego, [in:] Strykowski W., Skrzydlewski W. (eds.), Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy. Media a edukacja, Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa eMPI2, Poznań.
 25. Yoshida M., James J., Cronin J. Jr, 2013, Sport event innovativeness: Conceptualization, measurement, and its impact on consumer behavior, Sport Management Review, vol. 16, no. 1, pp. 68-84.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2014.4.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu