BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chynał Piotr (Wrocław University of Technology), Cieśliński Wojciech B. (University School of Physical Education in Wrocław), Perechuda Igor (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Value of a Football Club in the Context of Social Media
Wartość klubu piłkarskiego w kontekście mediów społecznościowych
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 4 (34), s. 47-57, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Wartość ekonomiczna, Kluby piłkarskie, Media społecznościowe
Economic value, Football clubs, Social media
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia podejście do wartości specyficznego biznesu sportowego - komercyjnych klubów piłkarskich w kontekście oddziaływania czynników mediów społecznościowych. Autorzy pokazują wybrane definicje wartości od podejścia filozoficznego do finansowego. Badania pokazują nam, że zrozumienie i ocena wartości klubów piłkarskich są bardziej złożone niż w spółkach niesportowych. Problem leży wewnątrz wartości aktywów niematerialnych, które z punktu widzenia rachunkowości nie obejmują wszystkich czynników kreujących wartość klubu. Jednym z tych czynników są media społeczne i ich wpływ na biznes piłkarski.(abstrakt oryginalny)

The paper presents an approach to the valuation of specific sports businesses - commercial football clubs in the context of social media factors. The authors show specific value definitions from philosophical to financial approaches. Research shows us that to understand and measure the value of football clubs is not as simple as in non-sports companies. The problem lies inside of intangible assets that from an accounting viewpoint do not constitute all the factors which build the value of the club. One of those factors is social media and their influence on football business.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahlqvist T., Bäck A., Halonen M., Heinonen S., 2008, Social media road maps exploring the futures triggered by social media, VTT Tiedotteita - Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus (2454).
 2. Dudycz T., 2005, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 3. Ernst&Young, 2011, Ekstraklasa piłkarskiego biznesu, www.esktraklasa.org.
 4. Fazlagić J., 2006, Intellectual Capital and Benchmarking, Rys, Poznań.
 5. Fazlagić J., 2010, Know-how w działaniu! Jak zdobyć przewagę konkurencyjną dzięki zarządzaniu wiedzą, Helion, Gliwice.
 6. Finance - Yahoo, http://finance.yahoo.com/news/pf_article_112952.html (4.02.2014).
 7. Internetworldstats, http://www.internetworldstats.com/stats.htm (4.02.2014).
 8. Michalski G., 2009, Strategie finansowe przedsiębiorstw. Budżetowanie kapitałów i ocena finansowej opłacalności i ryzyka strategicznych decyzji przedsiębiorstw, ODDK, Gdańsk.
 9. Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1997.
 10. Perechuda I., 2012, Identyfikacja czynników wpływających na wartość klubu sportowego jako przedsiębiorstwa, [in:] Kulas Z. (ed.), Rola kapitału intelektualnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, Nysa.
 11. Raport roczny za 2010 rok Ruch Chorzów Spółka Akcyjna, www.ruchchorzow.com.pl (10.06.2011).
 12. Reale G., 2008, Historia filozofii starożytnej, KUL, Lublin.
 13. Schwartz P.J., 2010, The world\'s top sports brands, Forbes, 2.03.2010., www.forbes.com.
 14. State of the media the social media report 2012, http://www.nielsen.com/us/en/reports/2012/state-of-the-media-the-social-media-report-2012.html (4.02.2014).
 15. Tatarkiewicz W., 1983, Historia filozofii, PWN, Warszawa.
 16. UEFA, 2012, Club Licensing Benchmark Report Financial Year Ending 2011, www.uefa.org (4.02.2014).
 17. www.realmadrid.com (2.10.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2014.4.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu