BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kawa Marta (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Wpływ promocji produktów krajowych na zachowania konsumentów
Influence of Promotion of Domestic Products on Behaviours of Consumers
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 56, s. 257-269, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie.
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Promocja produktu, Promocja konsumencka, Produkt
Consumer behaviour, Product promotion, Consumer promotion, Product
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W związku z rozwijającym się procesem globalizacji i napływem zagranicznych towarów na rynek wśród konsumentów można zaobserwować postawy narodowe, powodujące preferowanie produktów krajowych. Promocja jest najskuteczniejszym instrumentem oddziaływania na motywy postępowania konsumentów preferujących towary rodzimej produkcji. Informacja o kraju pochodzenia powinna być wyeksponowana na opakowaniu. Najbardziej pomocną formą promocji odwołującą się do zachowań etnocentrycznych są znaki polskie umieszczane na produktach.(abstrakt oryginalny)

As a result of the developing process of globalisation and the inflow of foreign products into the market, we may observe national attitudes among consumers, causing the preference of domestic products. Promotion is the most effective instrument of influencing the consumers' behaviour motifs relying on preferring domestic products. Information of the country of origin shall be exposed on the packaging. The most helpful form of promotion referring to ethnocentric behaviours are Polish marks placed on the products.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, red. E. Osiewicz, PWE, Warszawa 2006.
  2. K. Mazurek-Łopacińska, Globalizacja w aspekcie wpływu na zachowania konsumenckie, "Marketing i Rynek" 2001, nr 3, s. 10.
  3. K. Karcz, Międzynarodowe badania marketingowe. Uwarunkowania kulturowe, PWE, Warszawa 2004.
  4. A. Szromnik, Etnocentryzm konsumencki - istota i uwarunkowania rozwoju, "Marketing i Rynek" 1998, nr 11, s. 12.
  5. A. Figiel, Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne, PWE, Warszawa 2004.
  6. M. Drzazga, Systemy promocji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006.
  7. Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków 1995.
  8. K. Szydzińska, Promocyjna strzecha, "Marketing w Praktyce" 2004, nr 4, s. 10.
  9. K. Mazurek-Łopacińska, M. Sobocińska, Marketing wobec wyzwań współczesności, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Marka - trendy i kierunki rozwoju, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 510, Ekonomiczne Problemy Usług nr 25, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 103.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu