BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Głowicki Piotr (University School of Physical Education in Wrocław), Łasiński Gabriel (University School of Physical Education in Wrocław)
Tytuł
Possibilities of Applying E-Learning Solutions in Sports Organizations
Możliwości zastosowania rozwiązań e-learningowych w organizacjach sportowych
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 4 (34), s. 58-65, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Zdalne nauczanie, Nauczanie, Sport, Zarządzanie wiedzą, Kapitał intelektualny
e-learning, Teaching, Sport, Knowledge management, Intellectual capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera podstawowe definicje związane z rozwijającym się pojęciem współczesnego nauczania elektronicznego (e-learningu). W ramach opracowania przeprowadzono analizę literatury przedmiotowej oraz wykorzystano metodę modelową do wskazania na możliwości wykorzystania rozwiązań e-learningowych we współczesnych organizacjach sportowych. Głównym celem publikacji jest zbudowanie podstaw teorio-poznawczych umożliwiających w sposób systemowy implikację rozwiązań w zakresie elektronicznego kształcenia i budowania repozytoriów wiedzy. Wychodząc z głównej przesłanki dotyczącej wagi wiedzy i informacji jako zasobów dla organizacji sportowych, wskazano na praktyczne aspekty i korzyści wynikające z poszerzenia możliwości kształcenia w organizacjach sportowych. W publikacji zamieszczono także odwołania do możliwości wykorzystania e-learningu we wspomaganiu poszczególnych interesariuszy, takich jak menedżerowie, trenerzy, pracownicy administracyjni czy też specjaliści.(abstrakt oryginalny)

The article contains basic definitions connected with the developing concept of electronic teaching, technology-based learning (e-learning). As a part of the study the analysis of the subject literature was used for pointing out possibilities of using e-learning solutions in contemporary sports organizations. Building theoretical basis of e-learning implications in the area of electronic learning process and knowledge repository is the main object of the paper. Taking the main idea about importance of knowledge and information as resources for sport professional organizations, the practical aspects and benefits from extending education abilities were showed. The paper contains also proposals for managers, coaches, administrative staff or specialists to use e-learning solutions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna ekonomiczna, Kraków.
 2. Chatterjee D., Senge P., 2010, Leading Consciously, Butterworth-Heinemann, New York.
 3. Clark R.C., Mayer R., 2011, E-learning and the Science of Instruction: Proven Guidelines for Consumers and Designers of Multimedia Learning, Pfeffer, San Francisco.
 4. Garrison D.R., 2010, E-Learning in the 21st Century: A Framework for Research and Practice, Routledge, New York.
 5. Głowicki P., 2009, System nauczania hybrydowego jako instrument wspierania rozwoju organizacji sportowych, PhD thesis, Wrocław, Poland.
 6. Głowicki P., Łasiński G., 2010, Metodyka zarządzania projektami e-learningowymi, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 28.
 7. Głowicki P., Łasiński G., 2013, Istota i formy e-learningu oraz czynniki wpływające na jego efektywność, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 105.
 8. Hernandez R.A., 2002, Managing Sport Organizations, Human Kinetics, USA.
 9. Idzikowski W., Kopecka-Piech K., 2012, Medialne narzędzia kształtowania innowacyjnego kapitału intelektualnego organizacji: knowledge brokering, crowdsourcing, wikinomia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 274.
 10. Machol A., 2003, Kompendium wiedzy o sieciach, e-learning i-learning, Akademia NetWorld.
 11. Perechuda K., 2005, Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 12. Schramm J., 2001, The Change Agenda, CIPD, London.
 13. Senge P.M., Kleiner A., Roberts Ch., Ross R.B., Smith B.J., 2012, Piąta dyscyplina - materiały dla praktyka. Jak budować organizację uczącą się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 14. Seweryniak T., Szuliński R., 2013, Potencjał synergiczny w tworzeniu sytuacji do zdobycia punktu w siatkówce plażowej mężczyzn, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, nr 42.
 15. Stosik, M. Morawski, 2009, Zarządzanie kapitałem ludzkim: dla menedżerów w sporcie, Wydawnictwo AWF, Wrocław..
 16. Witkowski K., Cieśliński W., 2005, Coaching jako efektywna koncepcja i metoda podnoszenia sprawności zarządzania, na przykładzie zawodowych grup kolarskich, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1092.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2014.4.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu