BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rapacz Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Gryszel Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Partnerstwo w tworzeniu turystycznego produktu terytorialnego na przykładzie Sudetów
Partnership in Creating Territorial Tourist Product Based on the Example of the Sudety Mountains
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 56, s. 293-304, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie.
Słowa kluczowe
Produkty regionalne, Produkt turystyczny, Partnerstwo biznesowe
Regional product, Tourist product, Business partnership
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Skuteczna sprzedaż regionalnego produktu turystycznego wymaga stworzenia odpowiedniej platformy współpracy między podmiotami bezpośredniej i pośredniej gospodarki turystycznej, jak również między branżą turystyczną a przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. Działalność na zasadzie partnerstwa przy tworzeniu oferty turystycznej umożliwia zrównoważony i efektywny rozwój turystyki w regionie. Współpraca przy tworzeniu produktu terytorialnego może mieć charakter mniej lub bardziej formalny, ale bez niej tworzenie regionalnego produktu turystycznego nie jest możliwe. W artykule ukazano strukturę terytorialnego produktu turystycznego oraz cechy różniące go od oferty przedsiębiorstwa. Scharakteryzowano także możliwe formy partnerstwa przy tworzeniu tego typu produktu, wzbogacając te rozważania o przykłady już funkcjonujących regionalnych produktów turystycznych na obszarze Sudetów.(abstrakt oryginalny)

In order to sell regional tourist product effectively it is necessary to create proper cooperation platform between the entities of direct and indirect tourist economy, and also between tourist sector and the representatives of local authority units. Such activity based on partnership in creating tourist offer facilitates sustainable and effective development of tourism in a region. Cooperation in creating territorial product may be of more or less formal nature, but without such cooperation it is not possible to establish a regional tourist product. The paper presents the structure of a territorial tourist product and its properties which differentiate it from an offer of an enterprise. There are also characterized possible forms of partnership while creating this type of product, as well as described examples of already functioning regional tourist products in the area of the Sudety Mountains.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Rapacz, Organizacja i zarządzanie turystyką w Polsce na szczeblach lokalnym i regionalnym, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 839, Wrocław 1999, s. 9-22.
 2. P. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Gebethner&Ska, Warszawa 1994.
 3. J. Altkorn, Marketing w turystyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 4. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005.
 5. M. Jedlińska, U. Szubert-Zarzeczny, Gospodarka turystyczna, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1992.
 6. A. Kiráľová, Marketing destinace cestovnícho ruchu, Ekopress, Praha 2003, s. 87.
 7. E. Dziedzic, Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, Monografie i Opracowania, nr 442, SGH, Warszawa 1998, s. 19.
 8. A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
 9. J. Staszewska, Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym, Difin, Warszawa 2009.
 10. B. Jankowska, Konkurencja czy kooperacja?, "Ekonomista" 2009, nr 1, s. 67-89.
 11. Kodeks Dobrych Praktyk systemu zarządzania i promocji turystyki w Polsce, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu