BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dyczkowska Joanna (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Wpływ narzędzi marketingu terytorialnego na wybrane jednostki terytorialne
The Influence Instruments of the Territorial Marketing on the Select Territorial Units
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 56, s. 317-325, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie.
Słowa kluczowe
Marketing terytorialny, Promocja usług turystycznych, Dystrybucja usług
Territorial marketing, Promotion of tourist services, Services distribution
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule została przedstawiona struktura narzędzi marketingu według różnych autorów. Jednostkę terytorialną porównuje się do przedsiębiorstwa, gdzie wykorzystuje się następujące instrumenty w zarządzaniu miastem jako megaproduktem: produkt, cenę, dystrybucję, promocję i ludzi. Promocja i dystrybucja w marketingu terytorialnym zostały określone jako narzędzia o najwyższej wadze i narzędzia te zostały opisane w trzech wybranych jednostkach terytorialnych: Białogardzie, Połczynie Zdroju i Szczecinku na przykładzie subproduktu turystycznego. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the structure of marketing instruments according to various authors. The territorial unit can be seen as an enterprise, where following instruments in management of the city as megaproduct are used: product, price, distribution, promotion and personnel. The paper considers promotion and distribution as the most important instruments of territorial marketing. These tools are presented in three chosen territorial units: Białogard, Połczyn Zdrój and Szczecinek on the example of subtourism product.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. T. Markowski, Zarządzanie rozwojem miast, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
  2. M. Marks, Typy działań promocyjnych podejmowanych w gminach wiejskich, w: Marketing terytorialny, red. T. Markowski, Studia KPZK, tom CXII, Wyd. Polska Akademia Nauk, Warszawa 2002, s. 209.
  3. A. Szromnik, Marketing terytorialny - geneza, rynki docelowe i podmioty oddziaływania, w: Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Wyd. Centrum Badań i Studiów Francuskich - Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997, s. 41-42.
  4. M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006.
  5. M. Prymon, Marketing w kierowaniu firmą, Wyd. AG-Master, Wrocław 1991.
  6. E. Michalski, Marketing. Podręcznik akademicki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
  7. R. Głowacki, Przedsiębiorstwo na rynku, PWE, Warszawa 1982.
  8. L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing, PWE, Warszawa 1991.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu