BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kasperska Ewa (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Marketing eventowy w promocji kulturowych wartości regionu
Event Marketing in the Promotion of Cultural Values of a Region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 56, s. 347-368, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie.
Słowa kluczowe
Marketing, Region, Promocja, Marketing terytorialny
Marketing, Region, Promotion, Territorial marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono event marketing - jego znaczenie i proponowane klasyfikacje. Zaprezentowano specyfikę marketingu terytorialnego i mozliwości wykorzystania eventów w promocji regionu i kreowaniu jego wizerunku. Podkreślono rolę wydarzeń zwłaszcza w promowaniu kulturowych wartości regionu i omówiono ich znaczenie na przykładach z praktyki.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the event marketing, its importance and classifications applied in it. It also presents the specific features of territorial marketing and the possibilities of making use of events in the promotion of a region and in creating its image. The author emphasizes the role of events particularly in promoting cultural values of a region and discusses their importance on practical examples.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. H. Meffert, Städtemarketing - Pflicht oder Kür?, Sympozjum "Stadvisionen", Stadtstrategienund Städtmarketing in der Zukunft, Münster, 2-3 marzec 1989.
  2. A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
  3. A. Szromnik, Marketing komunalny. Rynkowa koncepcja zarządzania gminą, "Samorząd Terytorialny" 1997, nr 3, s. 9.
  4. Marketing terytorialny, red. T. Markowski, KPZR PAN, Warszawa 2002, tom CXII, s. 81.
  5. A. Szromnik, Marketingowa koncepcja stymulacji inwestycji zagranicznych w miastach i regionach, "Samorząd Terytorialny" 1999, nr 1-2, s. 67.
  6. P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
  7. B. Barczak, Marketing w zarządzaniu gminą, "Samorząd Terytorialny" 1999, nr 11, s. 45.
  8. Jak rozwijać lokalną turystykę, red. M. Migdalski, Forum Turystyki Pomorza Zachodniego, Szczecin 2004.
  9. A. Kalinowska-śeleźnik, Event marketing jako forma komunikacji marketingowej, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 559, Ekonomiczne Problemy Usług nr 42, Szczecin 2009, s. 429.
  10. M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu