BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szopiński Wiesław (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu)
Tytuł
Postawy konsumentów wobec reklamy na przykładzie miasta Tarnobrzeg
Consumers' Attitudes Towards Advertising on the Basis of the City of Tarnobrzeg
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 133-144, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Słowa kluczowe
Reklama, Konsument
Advertising, Consumer
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę identyfikacji postaw konsumentów wobec reklamy oraz jej wpływu na decyzje zakupowe. Zagadnienia te zostały wzbogacone o wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców Tarnobrzega. Przeprowadzona analiza teoretyczna pozwala stwierdzić,że postawa konsumentów wobec reklamy jest pojęciem złożonym. Uwarunkowania zachowań rynkowych konsumentów są determinowane wieloma czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Z kolei wyniki badań empirycznych wskazują na negatywny, a nawet czasami krytyczny stosunek respondentów wobec reklamy(abstrakt autora)

In the study, there was an attempt made to identify the attitudes of consumers towards advertising and its influence on purchasing decisions. These issues have been supported by survey research results conducted among the residents of Tarnobrzeg. The performed theoretical analysis allows to claim that consumers' attitudes towards advertising is a complex issue. Consumer market behaviours are determined by many internal and external factors. However, the results of empirical research indicate a negative or even critical attitude of respondents towards advertising(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. G. Światowy, Zachowania konsumentów, PWE, Warszawa 2006
  2. J. Kufel, H. Mruk, Konsument jako instytucja ekonomiczna i prawna, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 263, Poznań 1998
  3. L. Rudnicki, Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 2000
  4. A. Gardeła, M. Budzanowska, Nowy niezależny konsument, "Marketing w Praktyce" 2002, nr 6
  5. Podstawy marketingu, red. H. Mruk, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań, 1994,
  6. J. Kall, Reklama, PWE, Warszawa 1995,
  7. J. Łodziana-Grabowska, Efektywność reklamy, PWE, Warszawa 1996,
  8. A. Jachnis, Psychologia konsumenta psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich, Wyd. Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz-Warszawa, 2007,
  9. A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk, 2006
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu