BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuźniar Wiesława (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Obszary wykorzystania events marketingu w promocji walorów jednostki terytorialnej na przykładzie woj. podkarpackiego
Areas of Using Events Marketing in Promoting Values of a Local Government Unit on the Basis of the Province of Podkarpackie
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 56, s. 359-368, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie.
Słowa kluczowe
Promocja turystyki, Promocja, Marketing terytorialny, Region turystyczny
Promotion of tourism, Promotion, Territorial marketing, Tourist region
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Szczególną formą komunikacji i dotarcia do różnego rodzaju odbiorców są wydarzenia marketingowe (events marketing). Do najczęściej wykorzystywanych eventów, które są organizowane przez podkarpackie gminy, należy zaliczyć imprezy plenerowe, którym towarzyszą często koncerty, pikniki, loterie, konkursy. Dzięki organizacji events marketingu regiony mogą umacniać markę przez wypromowanie swoich walorów i oddziaływanie zarówno na wewnętrzne rynki docelowe (mieszkańcy, przedsiębiorcy), jak rynki zewnętrzne (potencjalnych turystów czy inwestorów). Badania ankietowe przeprowadzone wśród mieszkańców podkarpackich gmin wykazały, że respondenci zgadzają się ze stwierdzeniem, iż gmina organizuje dużo wydarzeń marketingowych promujących lokalne walory.(abstrakt oryginalny)

The specific form of communication and targeting various recipients are marketing events, due to which, local government units may create their image. The most frequently used events, organised by the communes from the Province of Podkarpackie are outdoor events accompanied by concerts, tasting, shows or competitions. Due to the organization of events regions can strengthen their brand by promoting their values and targeting both internal markets (inhabitants, enterprenuers) and external markets (potential tourists and investors). The survey research conducted among residents from the Region of Podkarpacie showed that respondents rather agree on the statement that the commune organises many marketing events promoting local values.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Szromnik, Marketing komunalny. Rynkowa koncepcja zarządzania gminą, "Samorząd Terytorialny" 1996, nr 3, s. 7.
  2. I. Bogdanowicz, Marketing wydarzenia a la russe, "CMO - Magazyn Dyrektorów Marketingu" 2006, nr 1, s. 4.
  3. Ph. Kotler, Dziesięć śmiertelnych grzechów marketingu, PWE, Warszawa 2005.
  4. A. Smalec, Rola wydarzeń marketingowych w kreowaniu marki regionu w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Specyfika marki we współczesnej gospodarce, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 511, Ekonomiczne Problemy Usług nr 26, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 351.
  5. H. Mruk, Wydarzenia marketingowe (event marketing) w: Komunikowanie się w marketingu, red. H. Mruk, PWE, Warszawa 2004, s. 188.
  6. G. Gozdór, Bezpieczeństwo imprez masowych w Polsce - komentarz, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008.
  7. M. Florek, A. Insch, Dopasowanie wizerunków wydarzenia i destylacji na przykładzie Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 2006 r. w Niemczech, w: Marketing terytorialny. Studia przypadków, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2008, s. 12.
  8. T. Markowski, Marketing terytorialny, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu