BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szulczyńska Urszula (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Czaczyk-Medeksa Kamila (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Charakterystyka klientów na rynku badań rynkowych i marketingowych - wyniki badań ankietowych
Clients Characteristics on the Research Market - Survey Results
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 145-158, rys.,tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Słowa kluczowe
Klient, Badania marketingowe, Badania ankietowe
Customer, Marketing research, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych na temat cech podmiotów zgłaszających popyt na badania rynkowe i marketingowe. Ich celem było określenie zaleŻności pomiędzy zmiennymi charakteryzującymi jednostki wykorzystujące badania rynkowe i marketingowe, a takŜe cechującymi firmy, które ich nie stosują. Dla realizacji tego celu wykorzystano metodę analizy czynnikowej(abstrakt autora)

The paper presents the results of survey on characteristics of firms generating demand for market and marketing research. Its goal was to determine the relationship between the variables characterizing organizations using market or marketing research as well as companies that do not. To achieve this purpose the authors used factor analysis method.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002
  2. A. Kaniewska-Sęba, G. Leszczyński, B. Pilarczyk, Badania marketingowe na rynku business-to-business, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006
  3. Badania rynku, metody, zastosowania, red. Z. Kędzior, PWE, Warszawa 2005, s. 7. W latach 1993-2007 wartość obrotów na rynku badań wzrosła ponad 28-krotnie. Por. Katalog PTBRiO 2008, XIII edycja, red. A. Wódkowski, PTBRiO, Warszawa 2008
  4. S. Kaczmarczyk, Zastosowanie badań marketingowych, PWE, Warszawa 2007, s. 284.
  5. A. Stanisz, Przystępny kurs statystyki, Tom 3 Analizy wielowymiarowe, Wyd. StatSoft Polska, Kraków 2007
  6. G. Churchill, Badania marketingowe. Postawy metodologiczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu