BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śnihur Janusz (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Postawy etnocentryczne mieszkańców lubuskiego w świetle badań ankietowych
The Consumer Ethnocentrism of Inhabitant from Lubuskie in the Light of Questionnaire Research
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 159-164, rys.,tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Słowa kluczowe
Badania ankietowe, Konsument
Questionnaire survey, Consumer
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przejawem postaw etnocentrycznych wśród społeczności lokalnej jest proces dokonywania zakupu produktów rodzimych. Postawy narodowe mają duŜe znaczenie w procesie akceptacji bądź nie produktów zagranicznych. Są równieŜ konsumenci, którzy podejmują decyzje w oparciu o świadomość kraju pochodzenia, tzw. efekt "made in". Są oni skłonni przypisać pewne cechy produktowi z racji znajomości i skojarzeń z danym krajem. W celu oceny postaw etnocentrycznych oraz znaczenia efektu kraju pochodzenia autor przeprowadził badania ankietowe wśród 170 konsumentów z województwa lubuskiego. W niniejszym artykule autor zaprezentował niektóre wyniki tychŜe badań(abstrakt autora)

A manifestation of ethnocentric attitudes among the local community is the process of purchasing home products. National postures have big meaning in the process of acceptance, or refusing foreign products. There are also consumers, who make decisions based on the consciousness of the country of origin, so called "made in" effect. They are willing to assign certain characteristics to the product due to familiarity and associations with the country. In order to assess the ethnocentric attitudes and the importance of the effect of country of origin, the author conducted a survey among 170 consumers in the province of Lubuskie. In this paper the author presented some results of these studies(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ph. Kotler, Marketing, analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & S-ka, Warszawa, 1994
  2. F.M. Ulgado, M. Lee, Consumer Evaluation of Bi-National Product in the Global Market, "Journal of International Marketing" 1993, vol. 1, nr 3.
  3. A.Ries, J. Trout, 22 niezmienne prawa marketingu, PWE, Warszawa 2000,
  4. I. Lampert, E.D. Jaffe, A dynamic approach to country-of-origin effect, "European Journal of Marketing" 1998, vol. 32, nr 1/2,
  5. K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003,
  6. K. Karcz, Międzynarodowe badania marketingowe. Uwarunkowania kulturowe, PWE Warszawa 2004
  7. A. Szromnik, Etnocentryzm konsumencki - istota i uwarunkowania rozwoju, "Marketing i Rynek" 1998, nr 11,
  8. J. Racocka, Trendy konsumenckie w Polsce jako efekt procesu globalizacji, materiały konferencyjne "Konkurencja - mity i fakty", Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin 2001
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu