BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Taraszkiewicz Tomasz (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku)
Tytuł
E-urząd jako nowoczesne podejście marketingowe na lokalnym rynku pracy
E-Office as a Modern Marketing Approach on the Local Labor Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 56, s. 399-411, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie.
Słowa kluczowe
Marketing, Regionalny rynek pracy, Internet
Marketing, Regional labour market, Internet
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Za sprawą wielu oferowanych możliwości Internet stanowi obecnie coraz częściej wykorzystywany instrument marketingowy, wpisując się w nowoczesny system narzędzi komunikacji rynkowej. Umiejętne wykorzystanie technologii internetowych pozwala niewątpliwie optymalizować poziom obsługi klientów. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku stanowi warty naśladownictwa przykład instytucji, od lat podejmującej wiele różnego rodzaju cennych inicjatyw, minimalizujących i przeciwdziałających bezrobociu. Dyskontując pojawiające się za sprawą postępu cywilizacyjnego i rozwoju technologicznego nowe możliwości, nie ustaje w działaniach mających na celu pomoc poszukującym zatrudnienia i wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów. Na szczególną uwagę zasługuje nowatorskie przedsięwzięcie wdrożenia w 2009 roku usługi rejestracji przez Internet.(abstrakt oryginalny)

Due to many offered possibilities, the Internet is at present a more and more often used marketing instrument, becoming a part of a modern system of tools used in market communication. Competent usage of Internet technologies undoubtedly allows to optimize the level of customer services. The District Labor Office in Gdańsk is an example of an institution worth following, for many years taking a number of valuable initiatives of different kinds, minimizing and counteracting unemployment. Turning new appearing opportunities to its advantage, thanks to the progress of civilization and the technological development, it is persisting in action with the aim of helping people searching for employment and coping with its customers' expectations. Innovative implementation of the registration through the Internet service in 2009 deserves a special attention.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. R. Budnik, Nowe oblicze pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w Gdańsku, w: Dobre praktyki w pośrednictwie pracy - innowacyjne projekty realizowane przez powiatowe urzędy pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2009, s. 9-25.
  2. S. Kuczamer-Kłopotowska, Internet jako narzędzie komunikacji marketingowej, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 42, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 556.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu