BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalech Mirosław (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie)
Tytuł
Wydarzenia sportowe jako element promocji miast
Sport Events as the Element of Town Promotion
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 56, s. 413-422, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie.
Słowa kluczowe
Impreza sportowa, Promocja miasta, Marketing terytorialny
Sport events, City promotion, Territorial marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W dobie rosnącej konkurencji o ograniczone zasoby dewaluacja standardowych form komunikacji jest faktem. Dodatkowo ograniczone budżety jednostek administracyjnych sprawiają, że zarządzający nimi coraz częściej poszukują oryginalnych i efektywnych, a zarazem akceptowanych społecznie sposobów promocji. Celem artykułu jest pokazanie możliwości promocji miejscowości za pośrednictwem sportu, w szczególności poprzez organizowanie i sponsorowanie imprez (wydarzeń) sportowych oraz zawodników.(abstrakt oryginalny)

In time of increasing rivalry for limited reserves, devaluation of standard communications forms is a fact. Additionally, local-government budget limitation makes those who manage them to look frequently for more and more unconventional and more spectacular, and at the same time socially accepted ways of promotion. The aim of the paper is to show the opportunity of town promotion through sport, in particular through organising and sponsorship sport events and competitors.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. W. Szopiński, Promocja jako element marketingu terytorialnego na przykładzie miasta Tarnobrzeg, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 42, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 683-691.
  2. A. Szromnik, Marketing terytorialny - geneza, rynki docelowe i podmioty oddziaływania, w: Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Centrum Badań i Studiów Francuskich - Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997, s. 41.
  3. A. Kożuch, Z. Kołoszko-Chomentowska, Budżet gminy jako instrument rozwoju lokalnego, w: Strategie rozwoju lokalnego. Aspekty instrumentalne, red. M. Adamowicz, Wyd. SGGW, Warszawa 2003, s. 177-188.
  4. A. Payne, Marketing usług, PWE, Warszawa 1997.
  5. P. Matecki, J. Semrau, Sport jako element budowy przewagi konkurencyjnej miast i regionów, w: Marketing dla sportu, red. H. Mruk, K. Kropielnicki, P. Matecki, Sport&Business Foundation, Poznań 2006, s. 212-213.
  6. J. Klisiński, Marketing w biznesie sportowym, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom 2008.
  7. L. Stecki, Sponsoring, TNOiK, Toruń 1995.
  8. A. Sznajder, Marketing sportu, PWE, Warszawa 2008.
  9. M. Datko, Sponsoring sportowy, w: Marketing sportowy. Szanse, możliwości, zagrożenia, korzyści, red. H. Mruk, Wyd. Prodruk, Poznań 2003, s. 104.
  10. 12 A. Konieczna, W. Lipiński, Event marketing i sponsoring. Sportowe turnieje na polskich plażach, w: Marketingowo o sporcie, red. H. Mruk, P. Jardanowski, P. Matecki, K. Kropielnicki, Sport&Business Foundation, Poznań 2005, s. 212-217.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu