BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzozowska-Woś Magdalena (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Źródła informacji najczęściej wykorzystywane przez młodych konsumentów podczas podejmowania decyzji nabywczych w internecie
The Most often used Information Sources by the Young Consumers while Making the Purchase Decision in the Internet
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 175-186, tab.,rys.,
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Słowa kluczowe
Młodzież, Źródła informacji, Zakupy online, Konsument
Youth, Information source, Online shopping, Consumer
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Z każdym rokiem w Polsce zwiększa się odsetek dokonujących zakupów w Sieci. Konsumentowi łatwiej jest znaleźć informację, ponieważ w wielu przypadkach dzięki Internetowi zniknęły trudności w dostępie do niej. Osłabienie skuteczności tradycyjnych środków przekazu prowadzi do szukania alternatywnych i wiarygodnych sposobów docierania do klientów. Dlatego tak istotną kwestią w procesie skutecznego przesyłania informacji do konsumentów jest pozyskanie źródeł nieformalnych, takich jak osoby z bliskiego otoczenia - rodzina, znajomi czy współpracownicy. Konsumenci poszukujący najlepszych ofert na rynku są zainteresowani opiniami i doświadczeniami innych konsumentów.(abstrakt autora)

The proportion of Poles making purchases on the Web grows steadily every year. It is easier for the consumer to find the relevant information as in many cases difficulties in the access the information faded due to the internet. Reduction in effectiveness of the traditional media leads to the search for alternative and reliable methods of reaching customers. That is why obtaining informal sources of information, such as people from the consumer's close environment: friends, relatives or colleagues, are important in the process of effective informing the consumers. Consumers seeking the best offers on the market are curious about the opinions and experience of others.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. S. Gajewski, Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997
  2. J. Tkaczyk, Wiarygodność źródeł informacji a proces podejmowania decyzji przez konsumenta, w: Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach, red. I. Rudawska, M. Soboń, Wyd. Difin, Warszawa 2009
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu