BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Patrzałek Leszek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wieloletnia prognoza finansowa jako narzędzie polityki finansowej jednostki samorządu terytorialnego
Long-Term Financial Forecast as a Tool of Financial Policy of Self - Government Entity
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 61, s. 275-284, bibliogr. 2 poz.
Tytuł własny numeru
Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju regionalnego w Polsce, Niemczech i na Ukraine. VI Forum Samorządowe. I Międzynarodowe Forum Samorządowe.
Słowa kluczowe
Wieloletnia prognoza finansowa, Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Polityka finansowa, Finanse samorządu terytorialnego
Long-term financial forecast, Local government units, Financial policy, Local government finance
Uwagi
summ.
Abstrakt
W systemie finansów samorządu terytorialnego następuje wzrost rangi wieloletniego planowania finansowego. Przesądzają o tym rosnąca potrzeba przewidywania przyszłości dotyczącej zjawisk i procesów związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem publicznych środków finansowych, przewidywania procesów o charakterze makroekonomicznym i społecznym, jak też zmian w funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych gminy (powiatu, województwa), które łącznie w istotny wielopłaszczyznowy sposób będą wpływać na przyszłą sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego (jst). Rosnąca ranga wieloletniego planowania finansowego wynika też z tego, że organy samorządu terytorialnego, posiadające coraz szerszy zakres samodzielności finansowej, opracowują i realizują strategię rozwoju gminy (powiatu, regionu) i zintegrowaną z nią politykę finansową. Celem opracowania jest wykazanie znaczenia wieloletniej prognozy finansowej w polityce finansowej jst.(fragment tekstu)

The increasing role of long - term fi nancial planning is a result of implementing strategic orientation and management approach at self-government tier. The long - term fi nancial forecast is a crucial element of fi nancial policy, which is integrated with local/regional development strategy. The aim of the article is to present a new fi nancial tool (long - term fi nancial forecast) supporting process of long-term fi nancial planning at self-government level.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  2. Pietrzyk J., Polityka regionalna Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu