BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piotrowska-Marczak Krystyna (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Uwarunkowania współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego
Determinants of International Cooperation of Subnational Entities
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 61, s. 299-307, bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju regionalnego w Polsce, Niemczech i na Ukraine. VI Forum Samorządowe. I Międzynarodowe Forum Samorządowe.
Słowa kluczowe
Współpraca międzynarodowa, Samorząd terytorialny
International cooperation, Local government
Uwagi
summ.
Abstrakt
Istota współpracy międzynarodowej jst w znacznej mierze zależy od jej charakteru. Jednym z możliwych podziałów w tym zakresie jest podział współpracy na: - narzuconą - wymuszoną np. przez obiektywne okoliczności, - zainicjowaną. Współpraca narzucona wynika z konieczności spowodowanej następującymi okolicznościami: - potrzebą ochrony środowiska (efekt działania pojedynczych jednostek samorządu w obrębie danego państwa nie może być osiągnięty), - potrzebą wymiany transgranicznej, która wynika z przemieszczania się obywateli krajów sąsiednich.(fragment tekstu)

The article deals with the issues of international cooperation of the self - government entities. Special attention has been paid to items regarding to foreign cooperation at subnational level including legal and fi nancial aspects, special forms and fi elds of cooperation. Author pointed out of the need of analysing the benefi ts of international cooperation at self - government tier and searching for new directions for research in this area.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chojna-Duch E., Szanse i bariery rozwoju systemu finansowego samorządu terytorialnego Polski i wybranych krajów Unii Europejskiej. Wprowadzenie, w: E. Chojna-Duch (red.), Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce i innych krajach UE, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
  2. Gałuszka K., Finansowe aspekty współdziałania gmin, w: L. Patrzałek (red.), Podsektor samorządowy w sektorze finansów publicznych w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań-Wrocław 2006.
  3. Gałuszka K., Spółki handlowe jako forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego, w: Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 526, "Ekonomiczne Problemy Usług" 2009, nr 29.
  4. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2000.
  5. Kostecki A., Harmonizacja regulacji prawnych w zakresie finansowania samorządu lokalnego i regionalnego z wymogami Rady Europy, w: E. Chojna-Duch (red.), Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce i innych krajach UE, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
  6. Truszkowski W., Międzynarodowe porozumienia partnerskie gmin, w: Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 526, "Ekonomiczne Problemy Usług" 2009, nr 29.
  7. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., DzU 2009, nr 157, poz. 1240.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu