BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ławicki Jacek St. (Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie)
Tytuł
Marketing doświadczeń a zachowania rynkowe młodych nabywców
The Experience Marketing Role in Young Customers Market Behavior
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 215-222, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Słowa kluczowe
Młodzież, Zachowania rynkowe, Marketing doświadczeń, Konsument
Youth, Market behaviour, Experience marketing, Consumer
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Marketing doświadczeń, opierając się na analizie przeżyć konsumenckich, wskazuje na wartości, jakie towarzyszą nabywcy w kontakcie z danym produktem. Marketing doświadczeń jest coraz częściej wykorzystywany przez marketerów do kreowania takich produktów, które tworzą styl życia młodych ludzi, pozwalając im jednocześnie na wyróżnianie się w swoich grupach, a firmie zapewniając długoterminowego odbiorcę swoich produktów.(abstrakt autora)

The experience marketing, basing on the analysis of consumers feelings and emotions, indicates the values that accompany the buyer while experiencing a product. The experience marketing is increasingly being used by marketers to create such products, which form the lifestyle of young people, while allowing them to differentiate themselves in their groups, and providing long-term customer for the company's products(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. P. Gotkowski, Szeptanie w komunikacji marketingowej, "Marketing w Praktyce" 2009, nr 4
  2. J.St. Ławicki, Marketing sukcesu - partnering, Difin, Warszawa 2005
  3. Marketingowe badania bezpośrednie, red. R. Milic-Czerniak, Difin, Warszawa 2005
  4. S. Smyczek, I. Sowa, Konsument na rynku, Difin, Warszawa 2005,
  5. J.St. Ławicki, Identyfikatorzy nowych trendów, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 558, Ekonomiczne Problemy Usług nr 41, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu