BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Newerli-Guz Joanna (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Zachowania młodych konsumentów na rynku herbatek ziołowo-owocowych
Young Consumers Behavior on the Market of Herbal-Fruit Tea
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 223-229, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Słowa kluczowe
Ludzie młodzi, Młodzież, Zachowania rynkowe, Rynek, Konsument
Young people, Youth, Market behaviour, Market, Consumer
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zachowanie konsumenta na rynku warunkuje wiele różnorodnych czynników. Specyficzną grupą konsumentów są ludzie młodzi, dla których innowacyjność produktów oraz nowoczesność są bardzo istotnymi czynnikami przy podejmowaniu decyzji. W przypadku wyboru produktów spożywczych, jakimi są herbatki ziołowo-owocowe, badani kierują się głównie smakiem i zapachem tych produktów, preferując mieszanki wieloskładnikowe o czerwonej barwie naparu i smaku owocowym oraz łatwością sporządzania - torebki ekspresowe. Zakupu tych produktów dokonują w dużych sklepach, również za pomocą Internetu, co gwarantuje im duży wybór i łatwość zakupu. Najczęściej wybierane przez konsumentów marki herbatek pokrywają się z tymi o największym udziale w rynku i najskuteczniejszym przekazie marketingowym(abstrakt autora)

Consumer behavior on the market determines a lot of different factors. Specific consumer group are the young consumers for whom product innovation and modernity are crucial factors when choosing. In case of the choice of products such as herbal - fruit teas respondents are guided mainly by taste and smell of these products, preferring compound blends with red colored infusion and fruity taste, and ease of preparation - teabags. They are making a purchase of these products in large stores, including through the Internet which provides them a large selection and easiness of purchase. Brands chosen by consumers of teas most often coincide with those the greatest market share and the most efficient marketing transmission(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. T. Bock., M. Uncles, A taxonomy of differences between consumers for market segmentation International Journal of Research in Marketing" 2002, 19,
 2. G. Adamczyk, Młody konsument jako uczestnik procesów rynkowych i jego aktywność, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" 2007, nr 9
 3. K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców jako podstawa strategii marketingowej, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1997
 4. G. Adamczyk, K. Łuczak, Zachowania młodych konsumentów na ryku napojów, Badania własne, AR Poznań 2006
 5. K. Staszyńska, Młody konsument w świecie reklamy - Raport UOKiK, Warszawa 2006.
 6. Olejniczak, Raport: Rynek kawy i herbaty w Polsce, Pentor, Instytut Badania Opinii i Rynku, Poznań, 2008,
 7. AC Nielsen, Panel handlu detalicznego, 2006.
 8. J. Newerli-Guz, M. Śmiechowska, Determinanty zakupu herbatek ziołowych, w: Zarządzanie produktem - teoria, praktyka, perspektywy, red. J. Kall, B. Sojkin, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań, 2008
 9. Reklama a konsument, Raport UOKiK, Warszawa 2004
 10. K. Gutkowska, I. Ozimek, Wybrane aspekty zachowań konsumenckich na rynku żywności - kryteria zróżnicowania, Wyd. SGGW, Warszawa 2005,
 11. G. Zaltman, How consumers think, Essential insights into the mind of the market, Harvard Business School Press, Boston, 2003
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu