BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sekuła Alicja (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Klasyfikacja polskich wschodnich i zachodnich obszarów przygranicznych na szczeblu NUTS 3 według poziomu rozwoju
Classification of Eastern and Western Polish Border Nuts 3 Sub-Regions According to Their Economic Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 61, s. 423-432, tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju regionalnego w Polsce, Niemczech i na Ukraine. VI Forum Samorządowe. I Międzynarodowe Forum Samorządowe.
Słowa kluczowe
Region, Rozwój regionalny, Region przygraniczny
Region, Regional development, Border areas
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że zgodnie z przyjętymi kryteriami do podregionów najlepiej rozwiniętych, dla których średnia wartość znormalizowana jest większa niż 0,75, zaliczymy gorzowski i zielonogórski. Podregiony szczeciński i jeleniogórski cechują się dobrym poziomem rozwoju, gdyż wartość średnia zawiera się w przedziale od 0,5 do 0,75. W trzeciej grupie znalazł się podregion krośnieński, a chełmsko-zamojski i przemyski w ostatniej. Pierwsze cztery podregiony leżą przy granicy zachodniej Polski, trzy następne - przy wschodniej. Wchodzą w skład województwa podkarpackiego i lubelskiego, które są jednymi z uboższych w Polsce oraz w Unii Europejskiej. W obydwu wielkość PKB w 2007 r. nie przekroczyła 21 tys. zł na osobę i była blisko 2,5-krotnie niższa niż w najbogatszym polskim województwie - mazowieckim, ale także blisko 7 tys. per capita niższa niż w lubuskim, które w niniejszych badaniach reprezentowane było przez podregiony gorzowski i zielonogórski.(fragment tekstu)

The article analyses the development levels of a number of chosen Polish border sub-regions. From among 22 existing sub-regions as identifi ed by NUTS 3, seven have been chosen which at least partly have a land border with either Germany or Ukraine. Their development levels have been analysed on the basis of a slightly modifi ed standard set of indexes that was also applied for comparison across sub-regions. Such a comparison became possible thanks to a procedure of a so called 'normalisation' of data. Sub-regions were classifi ed in relation to the synthetic measurement index, which was the highest in the Western sub-regions in which for their part there are towns functioning as administrative units (gorzowski, zielonogorski), and lowest in areas belonging to the Lublin voivodship (chelmsko-zamojski) as well as to the voivodship Podkarpacie (przemyski).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bank Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl.
  2. Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa 2007.
  3. Churski P., Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008.
  4. Jakubowska P., Kukliński A., Żuber P. (red.), Problematyka przyszłości regionów. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
  5. Klóska R., Wyniki badań poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa zachodniopomorskiego, w: B. Filipiak (red.), Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, t. I, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2007, nr 471.
  6. Parysek J.J., Stryjakiewicz T. (red.), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008.
  7. Piecuch J., Czy decentralizacja władzy przyspiesza tempo rozwoju regionalnego? Doświadczenia hiszpańskich wspólnot autonomicznych, w: M. Dylewski (red.), Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2008, nr 501.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu