BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowotarska-Romaniak Beata (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Zachowania młodych klientów na rynku usług ubezpieczeniowych
Behaviors of Young Customers in the Insurance Services Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 231-237, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Słowa kluczowe
Młodzież, Zachowania rynkowe, Rynek ubezpieczeniowy, Ubezpieczenia, Rynek, Konsument
Youth, Market behaviour, Insurance market, Insurances, Market, Consumer
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zachowania młodych klientów towarzystw ubezpieczeniowych, opisując zakres usług, z jakich oni korzystają. Dla potrzeb artykułu przeprowadzono badanie ankietowe na temat liczby posiadanych polis ubezpieczeniowych oraz rodzaju ubezpieczenia, jaki posiadają młodzi klienci towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce.(abstrakt autora)

In the paper behaviors of young customers of insurance companies are presented, describing a range of services they are using. For the purpose of the paper a questionnaire survey was conducted on the amount of owned insurance policies and the type of insurance that young customers of insurance companies owned in Poland have.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. S. Gajewski, Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1994,
  2. Badania rynkowe i marketingowe, red. J. Kramer, PWE, Warszawa 1994,
  3. Leksykon marketingu, red J. Altkorn, T. Kramer, PWE, Warszawa 1998
  4. Smyczek, Zachowania konsumentów na rynku usług bankowych, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2001
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu