BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Surówka Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Winiarz Mateusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Kondycja finansowa polskiego samorządu terytorialnego w latach 2007-2009 a zmiana granic zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego
Financial Situation of Polish Local Government 2007-2009 and Changes in Debt Limits
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 61, s. 445-458, tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju regionalnego w Polsce, Niemczech i na Ukraine. VI Forum Samorządowe. I Międzynarodowe Forum Samorządowe.
Słowa kluczowe
Finanse samorządu terytorialnego, Struktura zadłużenia, Kondycja finansowa
Local government finance, Debt structure, Financial condition
Uwagi
summ.
Abstrakt
Z dotychczasowych rozważań wynika, że w kolejnych latach samorząd terytorialny w Polsce będzie miał problemy z dostępem do środków finansowych na realizację swoich zadań. Zmniejszające się wpływy z dochodów własnych (głównie z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych), a także z transferów z budżetu państwa (ze względu na wysoki deficyt budżetowy) spowodują poszukiwanie dodatkowych źródeł zasilania finansowego. Przeszkodą mogą okazać się jednak prawne granice zadłużania się jst. Dotychczasowe bariery, obowiązujące do końca 2013 roku (określone wskaźnikami 15% i 60%) są uciążliwe zwłaszcza dla dużych miast. Ta grupa jst, mimo zdolności kredytowej, sukcesywnie zbliżała się do określonych prawem wskaźników, zwłaszcza długu w wysokości 60%. Nowy, indywidualny wskaźnik nawiązujący z jednej strony, do nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku, będzie korzystny dla miast na prawach powiatu, gdyż premiuje jst o dużym potencjale podatkowym, posiadającym możliwy do zbycia majątek. Równocześnie jednak ograniczy dostęp do środków finansowych dla małych jst. Jeżeli jednak w dłuższej perspektywie utrzyma się tendencja do obniżania nadwyżki operacyjnej w budżetach jst, to wydaje się, że możliwość zaciągania pożyczek przez samorząd terytorialny w Polsce zostanie znacznie ograniczona.(fragment tekstu)

In order to perform their tasks the local government units need the appropriate amount of fi nancial measures. Due to lack of profi ts they are forced to use outside funding sources. The debt coming into existence isn't a negative phenomenon as long as individuals are able to regulate their obligations. Provisions of the law are implementing therefore number of restrictions of the self-reliance of the local government within the scope of running up a debt. The new act implemented another way of calculating limits of the debt. The most important difference consists in setting the individual rate for the specifi c individual which is a positive thing. However making certain changes in regulations seems essential to allow avoiding dangers of running up a debt by local government units.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kosek-Wojnar M., Surówka K., Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  2. Przepisy wprowadzające Ustawę o fi nansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., DzU 2009, nr 157, poz. 1241.
  3. Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r., DzU 2005, nr 249, poz. 2104.
  4. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., DzU 2009, nr 157, poz. 1240.
  5. Uzasadnienie do projektu ustawy o finansach publicznych, przedłożone Sejmowi RP za pismem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2008 r., znak: RM 10-176-08 i RM 10-177-08.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu