BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tukan Dagmara (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Finansowe aspekty instytucji kultury w Polsce
Financial Aspects of Culture in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 61, s. 525-533, tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju regionalnego w Polsce, Niemczech i na Ukraine. VI Forum Samorządowe. I Międzynarodowe Forum Samorządowe.
Słowa kluczowe
Finanse, Instytucje kultury
Finance, Cultural institutions
Uwagi
summ.
Abstrakt
Do źródeł finansowania instytucji kultury zaliczamy głównie: - wydatki z budżetu państwa, realizowane głównie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; - wydatki jst; - środki z funduszy zagranicznych, w tym zwłaszcza Unii Europejskiej; - wydatki gospodarstw domowych.(fragment tekstu)

The article presents selected issues concerning the fi nancing of cultural institutions in Poland. The author discussing: - The concept of culture as a factor of social development, - The impact of the European Union on the development of cultural institutions, - Sources of funding of cultural institutions. In the end, there are presented function of the in the fi nancing of cultural institutions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borowiecki R. (red.), Perspektywy rozwoju sektora kultury w Polsce, Oficyna Ekonomiczna Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, Kraków 2004.
  2. Denek E., Sobiech J., Wolniak J., Finanse publiczne, PWN, Warszawa 2001.
  3. Kietlińska K., Finansowanie instytucji kultury. Dylematy teorii i praktyki, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995.
  4. Kłoskowska A., Socjologia kultury, PWN, Warszawa 1981.
  5. Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013, Ministerstwo Kultury, Warszawa 2003.
  6. Smoleń M., Miejsce kultury w narodowym planie rozwoju na lata 2007-2013, w: III Międzynarodowy Kongres Kultura - Gospodarka - Media, Kraków 2004.
  7. Szomburg J. (red.), Kultura i przemysły kultury szansą rozwojową dla Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu