BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sosińska-Wit Małgorzata (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Rola jednostek samorządu terytorialnego w kontroli źródeł finansowania lokalnej działalności inwestycyjnej w regionie lubelskim
Role of Local Government Units in the Control of Local Sources of Funding Investment in the Lublin Region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 61, s. 433-444, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju regionalnego w Polsce, Niemczech i na Ukraine. VI Forum Samorządowe. I Międzynarodowe Forum Samorządowe.
Słowa kluczowe
Inwestycje gminne, Finansowanie inwestycji w gminie, Finansowanie inwestycji
District investments, Investment financing in district, Investment financing
Uwagi
summ.
Abstrakt
Gros publikacji opartych na szczegółowych badaniach, analizach i ekspertyzach jednoznacznie wskazuje, że procesy rozwojowe w województwach Polski wschodniej, w tym również na Lubelszczyźnie, przebiegają zbyt wolno, co skutkuje pogłębianiem się dystansu w relacji nawet do średnio dynamicznie rozwijających się regionów Polski. Wśród najbiedniejszych podregionów w całym kraju aż trzy są na Lubelszczyźnie, tj.: puławski, bialski i chełmsko-zamojski. Przyczyn dzisiejszej, jakże trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej regionów Polski wschodniej upatrywać można w wielu płaszczyznach, głównie w niekorzystnej strukturze zatrudnienia (wysoki udział rolnictwa, mało efektywne i przestarzałe działy produkcji), słabej dostępności komunikacyjnej, złym stanie infrastruktury technicznej oraz niskiej sprawności administracji publicznej. Następstwami tego są: niska innowacyjność gospodarki, mała atrakcyjność inwestycyjna, wysokie bezrobocie, niskie dochody ludności, a w efekcie mała konkurencyjność regionu oraz relatywnie niski produkt krajowy brutto (PKB).(fragment tekstu)

The article presents the role of local government in shaping the economic potential of the example the region of Lublin. Presented to local development based on statistical information, and formulates conclusions regarding the role of local authorities in raising and using European Union funds.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamowicz M., Skala lokalna w terytorialnym podziale kraju, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2003.
  2. Kalinowski T. (red.), Sukces rozwojowy polskich województw, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2006.
  3. Ofiarska M., Formy publicznoprawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, C.H. Beck, Warszawa 2008.
  4. Rocznik statystyczny województwa lubelskiego z lat 2001-2010.
  5. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r. uchwałą nr 278/08, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Programów Ponadregionalnych, Warszawa 2008.
  6. Waldziński D., Polityka regionalna w Polsce w procesie przemian kulturowo-cywilizacyjnych. Zarys problemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2005.
  7. www.mrr.gov.pl, Fundusze unijne dla województwa lubelskiego w latach 2007-2015.
  8. Wykrętowicz S., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difi n, Warszawa 2003.
  9. Żołnierski A., Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu