BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poniatowicz Marzanna (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Transfer ryzyka jako instrument zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego
Transfer of Risk as an Instrument of Risk Management in Local Authorities
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 61, s. 325-337, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju regionalnego w Polsce, Niemczech i na Ukraine. VI Forum Samorządowe. I Międzynarodowe Forum Samorządowe.
Słowa kluczowe
Ryzyko, Zarządzanie ryzykiem, Transfer ryzyka
Risk, Risk management, Risk transfer
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest analiza instrumentów składających się na proces zarządzania ryzykiem w sektorze samorządowym, w ramach ostatniego z wymienionych aspektów, tj. transferu ryzyka.(fragment tekstu)

The aim of this paper is to analyse the specifi c nature of the risk associated with the functioning of local authorities, with particular emphasis on fi nancial risk. Various types of risk are described which are characteristic of local authorities as public sector entities (such as market risk, operating risk, liquidity risk, infl ation risk, currency risk, credit risk, legal risk, political risk, interest rate risk, unstable revenue risk, risk associated with guarantees given by the local authority, risk in public tender procedures, risk of additional delegated tasks, risk of unforeseen events, communication risk, risk in the process of using European Union funds, and information technology risk). Special features of the management of risk in the local government sector are described, with indication of instruments whereby risk is transferred from local authorities to other entities: risk insurance, securitization and the public-private partnership formula.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bywanis-Jodlińska M., Kontrola i zarządzanie ryzykiem, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2005.
 2. Decyzja EUROSTAT-u 18/2004 z dnia 11.02.2004 r. Treatment of public-private partnerships; jej treść dostępna jest pod adresem internetowym: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-11022004-AP/EN/ 2-11022004-AP-EN.HTML.
 3. Filipiak B., Ryzyko decyzji fi nansowych podejmowanych przez organy samorządowe w świetle ustawy o fi nansach publicznych, w: B. Filipiak (red.), Podmioty sektora fi nansów publicznych wobec ryzyka i niepewności, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2010, nr 26.
 4. Jannion B., Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce, publikacja finansowana w ramach środków projektu UE Transition Facility 2004/016- 829.01.08, Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2004.
 5. Knight F.H., Risk. Uncertainty and Profi t, Cosimo Inc., New York 2005.
 6. Kopańska A., Ryzyko w projektach PPP, w: A. Kopańska, A. Bartczak, J. Siwińska-Gorzelak (red.), Partnerstwo publiczno-prywatne. Podmioty prywatne w realizacji zadań publicznych sektora wodno-kanalizacyjnego, CeDeWu, Warszawa 2008.
 7. Korbus B., Wskazówki Komisji Europejskiej dotyczące Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Instytut Partnerstwa Publiczno- Prywatnego, Warszawa 2005.
 8. Kwiecień I., Rola i miejsce ubezpieczenia w procesie zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej, w: M. Marcinkowska, S. Wieteska (red.), Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń, Difi n, Warszawa 2007.
 9. Rynek PPP w Polsce. Raport Investment Support podsumowujący pierwszy rok obowiązywania ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym i ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, Investment Support, Warszawa, styczeń 2010 r.
 10. Szewczuk A., Gospodarka fi nansowa jednostek samorządu terytorialnego w świetle podatności na oddziaływanie zjawisk ryzyka i niepewności, w: B. Filipiak (red.), Podmioty sektora finansów publicznych wobec ryzyka i niepewności, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2010, nr 26.
 11. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, DzU 2009, nr 19, poz. 100.
 12. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, DzU 2009, nr 19, poz. 101.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu