BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trojanowska Kamila (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu)
Tytuł
Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce i Niemczech ze szczególnym uwzględnieniem działalności w zakresie gospodarki komunalnej - analiza porównawcza
Functioning of Local Governments in Poland and Germany with a Special Consideration of Activities in the Sector of Public Utilities - Comparative Analysis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 61, s. 513-523, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju regionalnego w Polsce, Niemczech i na Ukraine. VI Forum Samorządowe. I Międzynarodowe Forum Samorządowe.
Słowa kluczowe
Gospodarka komunalna, Wydatki budżetowe, Samorząd terytorialny
Public utilities, Budget expenditures, Local government
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest dokonanie analizy porównawczej działalności samorządu terytorialnego w Polsce i Niemczech w zakresie: źródeł prawa regulujących system finansów lokalnych, zasad finansowania działalności oraz realizowanych zadań, ze szczególnym uwzględnieniem systemu realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej. Analizie zostanie poddana także struktura i kierunki wydatków lokalnych.(fragment tekstu)

The article presents comparative analysis of local governments in Poland and Germany in the scope of sources of regulations concerning local fi nance system, the activities in progress and the system of their fi nancing. The analysis also deals with the structure of local expenditure. A special consideration is given to the realization of objectives in the sector of public utilities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. EU sub-national governments: 2007 key figures, edition 2008, www.dexia.com.
  2. Finanse samorządów terytorialnych w Europie, Dexia, Warszawa Paryż 2004.
  3. Gajl N., Finanse i gospodarka lokalna na świecie, PWE, Warszawa 1993.
  4. Jagoda J., Władza lokalna w Republice Federalnej Niemiec, w: E. Ruśkowski, B. Dolnicki (red.), Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Białystok-Katowice 2007.
  5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, DzU 1997, nr 78, poz. 483.
  6. Korzeniowska A., ABC samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Łódź 2005.
  7. Local public companies in the 25 countries of the European Union 2004, Dexia, Francja.
  8. Szmulik B., Żmigrodzki M., Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.
  9. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU 2001, nr 142, poz. 1591.
  10. Ustawa Zasadnicza dla Republiki Federalnej Niemiec, art. 28. Stan prawny: styczeń 2007 r., www.warschau.diplo.de.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu