BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomaszewski Marek (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Podstawy prawne do zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie miasta Szczecin
Die Vorschtiften der Risikoverwaltung in dem Öffentlicheren Bereich (Biespiel Stadt Szczecin)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 61, s. 503-512, rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju regionalnego w Polsce, Niemczech i na Ukraine. VI Forum Samorządowe. I Międzynarodowe Forum Samorządowe.
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Audyt, Kontrola zarządcza, Regulacje prawne
Risk management, Audit, Management control, Legal regulations
Uwagi
Zsfg.
Abstrakt
W Szczecinie kwestia zarządzania ryzykiem została uregulowana po raz pierwszy w Zarządzeniu nr 688/03 Prezydenta Miasta Szczecina. Zgodnie z wyżej wymienionym zarządzeniem wprowadzono procedury i zasady prowadzenia audytu wewnętrznego, które zostały zawarte w Statucie audytu wewnętrznego oraz w Księdze procedur audytu wewnętrznego. Konieczność wprowadzenia Statutu i Księgi procedur bezpośrednio wynika z Międzynarodowych Standardów Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Komunikat nr 16/2006 Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie: Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2006 r., nr 9, poz. 70.
  2. Komunikat nr 23/2009 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2009 r., nr 15, poz. 84.
  3. Księga procedur audytu wewnętrznego w Gminie Miasto Szczecin, załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 294/07 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 maja 2007 r.
  4. Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego, załącznik do komunikatu nr 1 Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r., Dziennik Urzędowy Ministerstwa Finansów, nr 2, poz. 12.
  5. orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/B6424AF9598E217FC12574EA002C08AC/$fi - le/1181-uzas.doc.
  6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia i udokumentowania audytu wewnętrznego, DzU 2010, nr 21, poz. 108.
  7. Statut audytu wewnętrznego w Gminie Miasto Szczecin, załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 294/07 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 maja 2007 r.
  8. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, Ustawy o działach administracji rządowej oraz Ustawy o służbie cywilnej, DzU 2001, nr 102, poz. 1116.
  9. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, DzU 2005, nr 249, poz. 2104.
  10. Ustawa z dnia 27 lipca 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu