BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Owsiak Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
20-lecie samorządu terytorialnego w Polsce a perspektywy jego rozwoju
The 20th Anniversary of Restoration of the Local Government in Poland and the Prospects for Future Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 61, s. 263-274, tab., bibliogr. 27 poz.
Tytuł własny numeru
Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju regionalnego w Polsce, Niemczech i na Ukraine. VI Forum Samorządowe. I Międzynarodowe Forum Samorządowe.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Rozwój
Local government, Development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie ogólnego zarysu rozwoju samorządu terytorialnego w ciągu dwudziestu lat od jego reaktywacji oraz wskazanie na główne wyzwania, jakie stoją przed jst po 2009 r.(fragment tekstu)

In Poland the development of local government is a historical process. The paper attempts to evaluate the 20th years of existing of the local government in Poland and to discuss the present conditions of the local authority's activity. Additionally, the author tries to answer a question are local governments facing challenges resulting from economic crisis?(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. 100 tys. dla gmin, 19 maja 2010 r., www.samorzad.pap.pl/palio/html.run? _Instance= cms_samorzad.pap.pl&_PageID=2&s=depesza&dz=szablon.depesza&dep= 70770&data=&_CheckSum=-334793149.
 2. Bitner M., Finanse publiczne, "Poradnik Samorządowca" styczeń 2010, nr 1.
 3. Deklaracja Kongresu XX-lecia Samorządu Terytorialnego, www.zmp.poznan.pl.
 4. Dobry przepis, 15 marca 2010 r., www.samorzad.pap.pl/palio/html.run? _Instance- =cms_samorzad.pap.pl&_PageID=2&s=depesza&dz=szablon.depesza&dep= 67417&data=&_CheckSum=-917171615.
 5. Dokumentacja na kredyt, 24 maja 2010 r., www.samorzad.pap.pl/palio/html.run? _Instance=cms_samorzad.pap.pl&_PageID=2&s=depesza&dz=szablon.depesza& dep=71029&data=&_CheckSum=1094403709.
 6. Kurowska A., Jubileusz polskich samorządów, "Rzeczpospolita" z 9 marca 2010 r., www.rp.pl/artykul/435968,444469_Jubileusz_polskich_samorzadow.html.
 7. Kurowska A., Samorządowe święto, "Rzeczpospolita" z 9 marca 2010 r., www.rp.pl/ artykul/435968,444294_Samorzadowe_swieto.html.
 8. Licząc na dyscyplinę, 27 maja 2010 r., www.samorzad.pap.pl/palio/html.run? _Instance=cms_samorzad.pap.pl&_PageID=2&s=depesza&dz=szablon.depesza& dep=71272&data=&_CheckSum=-1734897113.
 9. List Lecha Wałęsy do uczestników Kongresu 20-lecia Samorządu Terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 8 marca 2010, nr 5.
 10. Poniatowicz M., Gospodarka finansowa sołectwa i planowane kierunki zmian w tym zakresie, w: Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie. V Forum Samorządowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 526, "Ekonomiczne Problemy Usług" 2009, nr 29.
 11. Postulaty samorządów, 23 marca 2010 r., www.samorzad.pap.pl/palio/html.run? _Instance=cms_samorzad.pap.pl&_PageID=2&s=depesza&dz=szablon.depesza& dep=67857&data=&_CheckSum=-1224068383.
 12. Swianiewicz P., Łukomska J., Spowolnienie gospodarcze a sytuacja fi nansowa samorządów terytorialnych, "Finanse Komunalne" 2010, nr 5.
 13. Szewc A., Ewolucja polskiego prawa samorządu terytorialnego w latach 1990-2010, "Samorząd Terytorialny" 2010, nr 5.
 14. Ustawa z dnia 5 stycznia 1990 r. o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 r. oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym, DzU 1990, nr 89, poz. 518, z późn. zm.
 15. Ustawa z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe, DzU 1991, nr 4, poz. 18.
 16. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, DzU 1991, nr 9, poz. 31.
 17. Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin, DzU 1993, nr 128, poz. 600.
 18. Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, DzU 1994, nr 76, poz. 344, z późn. zm.
 19. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000, DzU 1998, nr 150, poz. 983, z późn. zm.
 20. Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa, DzU 1998, nr 162, poz. 1126.
 21. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, DzU 2003, nr 203, poz. 1966, z późn. zm.
 22. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, DzU 2005, nr 14, poz. 114.
 23. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, DzU 2008, nr 223, poz. 1458, z późn. zm.
 24. Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim, DzU 2009, nr 52, poz. 420.
 25. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240.
 26. Wasilewska-Trenkner H., Kilka uwag na temat przyszłości, "Finanse Komunalne" 2010, nr 1-2.
 27. www.pkw.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu