BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walasik Artur (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Fiskalny outsourcing zadań publicznych przez władze lokalne
The Fiscal Outsourcing of Providing Local Public Goods
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 61, s. 535-543, tab., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju regionalnego w Polsce, Niemczech i na Ukraine. VI Forum Samorządowe. I Międzynarodowe Forum Samorządowe.
Słowa kluczowe
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Outsourcing, Regulacje prawne, Samorząd terytorialny
Local government units, Outsourcing, Legal regulations, Local government
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest identyfikacja i krytyczna analiza regulacji prawnych, w szczególności obowiązującej od 2010 r. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, które dotyczą zasad organizacji wykonywania zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego (jst), w szczególności poprzez ich zlecanie podmiotom prywatnym.(fragment tekstu)

The local authorities are provider of public goods which meet local community needs. The paper discusses the devices of providing local public goods. The very aim of paper is to identify the opportunities as well as threats related to ones in question. In particulars the consequences of a fi scal outsourcing are discussed. The fi scal outsourcing is coined the process of contract both non profi t organizations and fi rms to carry out public projects and tasks.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bodnar A., Szczepański W.J. (red.), Decyzje polityczne w systemach społecznych, PWN, Warszawa 1987.
 2. Bukowski P., Cichocki R. (red.), Podmiotowość: możliwość, rzeczywistość, konieczność, Wydawnictwo Nakom, Poznań 1988.
 3. Dobrowolski P., Wróbel S., Wprowadzenie do nauki o polityce, Uniwersytet Śląski, Katowice 1987.
 4. Dubrzyńska H., Elementy teorii polityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
 5. Dzwończyk J., Podmiotowość społeczeństw postsocjalistycznych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1994, nr 437.
 6. Gabara W., Między wiedzą a działaniem. Przesłanki racjonalnego zarządzania, Książka i Wiedza, Warszawa 1993.
 7. Gieorgica J.P. (red.), Wprowadzenie do teorii polityki. Obiektywny kontekst polityki, t. II, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, Warszawa 1982.
 8. Gorlach K., Saręga Z., Socjologiczna koncepcja podmiotowości - zarys problemów badawczych, w: P. Bukowski, R. Cichocki (red.), Podmiotowość: możliwość, rzeczywistość, konieczność, Wydawnictwo Nakom, Poznań 1988.
 9. Jasiukiewicz M., Sobczak M., Soroka J.M., Nauka o polityce, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wrocław 1988.
 10. Karwat M., Podmiotowość polityczna wielkich grup społecznych, organizacji politycznych i jednostek. Model eksplanacyjny, w: K. Opałek (red.), Elementy teorii polityki, PWN, Warszawa 1989.
 11. Karwat M., Podmiotowość polityczna, PWN, Warszawa 1980.
 12. Kozielecki J., Psychologiczna teoria decyzji, PWN, Warszawa 1997.
 13. Machaj I., Aspekty procesów upodmiotowienia mieszkańców w społecznościach lokalnych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1991, z. 2.
 14. Opałek K. (red.), Elementy teorii polityki, PWN, Warszawa 1989.
 15. O'Shaughnessy J., Metodologia decyzji, PWE, Warszawa 1975.
 16. Przybylski H., Politologia. Zarys problematyki, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1996.
 17. Sadowski W., Decyzje i prognozy, PWE, Warszawa 1977.
 18. Sadowski W., Teoria podejmowania decyzji, PWE, Warszawa 1976.
 19. Turska A., Kondycja samorządowa społeczności lokalnych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1991, z. 2.
 20. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, DzU 2003, nr 96, poz. 873.
 21. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240.
 22. Woleński J., Teoria decyzji politycznych a teoria decyzji, w: A. Bodnar, W.J. Szczepański (red.), Decyzje polityczne w systemach społecznych, PWN, Warszawa 1987.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu