BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kos Barbara (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Systemy informatyczne w tworzeniu wartości dodanej w usługach sektora TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)
Information Systems in Creation of Added Value in the Sector of TFL (Transport - Forwarding - Logistic) Services
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 55, s. 49-58
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. Konkurencyjność podmiotów na ewoluujących rynkach
Słowa kluczowe
Systemy informatyczne, Transport, Spedycja, Logistyka
Computer system, Transport, Freight forwarding, Logistics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dynamiczne zmiany w otoczeniu każdego przedsiębiorstwa powodują konieczność stałej adaptacji firmy do zmienionych warunków działania, nowych koncepcji zarządzania oraz sprawnej komunikacji z otoczeniem. Współczesne przedsiębiorstwa, które chcą przetrwać i skutecznie konkurować na rynku, zmuszone są do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w swojej działalności, kreowania nowoczesnych produktów i usług zaspokajających w pełni oczekiwania klienta oraz tworzących dla niego wartość dodaną. Stosowanie systemów informatycznych w zarządzaniu podmiotami w istotny sposób zwiększyło możliwość kreowania wartości dodanej, zarówno poprzez wpływanie na elementy związane z przychodami i kosztami podmiotu, jak również w obszarze poprawy jakości i oferowaniu różnych dodatkowych cech, mających indywidualizować świadczone usługi. Jest to szczególnie istotne w sektorze transport -spedycja-logistyka (TSL), gdzie elementy łańcucha dostaw zlokalizowane są w różnych, często bardzo odległych miejscach w przestrzeni.(abstrakt oryginalny)

Dynamical changes of the environment require constant adaptation of companies to new circumstances. They also create new managing concepts and demand effective communication. Modern companies that strive to survive and compete efficiently on the market need to implement innovative solutions and to create modern products and services meeting customers' needs and creating added value. Information systems in company management substantially increase the possibility of creating added value, both by influencing the companies' expenditures and revenues, and by improving quality and offering a wider range of additional features which would tailor the services. It is especially important in the TFL sector (transport-forwarding-logistics), where the elements of a supply chain are often situated in different, often quite distant places.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Szymura-Tyc, Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstw, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006.
 2. J. Cypryjański, Metodyczne podstawy ekonomicznej oceny inwestycji informatycznych przedsiębiorstw, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 3. P. Adamczewski, Informatyczne wspomaganie łańcucha logistycznego, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2001.
 4. J. Majewski, Informatyka w magazynie, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2006.
 5. M. Matulewski, S. Konecka, P. Fajfer, A. Wojciechowski, Systemy logistyczne. Komponenty, działania, przykłady, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2008.
 6. Nowoczesne technologie w logistyce, red. J. Długosz, PWE, Warszawa 2009.
 7. J. Twaróg, Mierniki i wskaźniki logistyczne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2005.
 8. Pomiar i funkcjonowanie łańcuchów dostaw, red. D. Kisperska-Moroń, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006.
 9. Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, red. M. Ciesielski, PWE, Warszawa 2009.
 10. J. Majewski, Informatyka dla logistyki, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2002.
 11. P.A. Strassmann, Will Big Spending in Computers Guarantee Profitability? "Datamation" 1997, Feb.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu