BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
de Pourbaix Paweł (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Proces zakupowy młodych nabywców
Purchase Process of Young Customers
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 263-270
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Słowa kluczowe
Młodzież, Zakupy online
Youth, Online shopping
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zachowania młodych konsumentów na rynku są specyficzne. Wpływ na to mają ich cechy psychomotoryczne, społeczne i ekonomiczne. Młodzież wykazuje swą odmienność od innych grup, tj. dziecięcych i dorosłych konsumentów. W przyszłości młodzi konsumenci będą odbiorcami "dorosłych" dóbr i usług, dysponując ponadto własnymi i relatywnie większymi środkami finansowymi. Z punktu widzenia firm działających na tym rynku oznaczać to moŜe szansę na długookresową inwestycję w obecnie młodych, a w przyszłości dorosłych klientów. Zachowania rynkowe tej grupy należy systematycznie obserwować, a działania do nich kierowane opierać na zdobytej w ten sposób wiedzy. Młodzi konsumenci juŜ dziś stanowią i w przyszłości stanowić będą wyzwanie dla coraz efektywniejszych działań rynkowych producentów, dystrybutorów oraz sprzedawców kierujących swoją ofertę do tej grupy konsumentów(abstrakt autora)

In general, behavior of young consumers is distinctive than of the other segments, like children and adults. These differences result from their different psycho-motoric, social and economic characteristics. In the future their purchasing power will grow considerably, and they start to consume "adult" products and services. From a company's perspective this creates an opportunity to invest in "development" of young/ teenage consumers, to turn them into future "adult" customers. However, development and implementation of marketing strategies targeted at teenage segment poses many difficulties. It especially requires systematic observation and research to acquire necessary knowledge about teenagers. They are "difficult" customers, challenging common knowledge of managers of companies targeting them.(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Olejniczuk-Merta, Rynek młodych konsumentów, Difin, Warszawa 2001; A. Olejniczuk- Merta, Współczesne dylematy młodych konsumentów, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa 2003
  2. A. Jachnis, J.F. Terelak, Psychologia konsumenta i reklamy, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1998,
  3. Ph. Kotler, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002, s. 294; L. Garbarski, Zachowania nabywców, PWE, Warszawa 1998
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu