BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oczachowski Dariusz (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Wiedza marketera wobec konkurencji w przekształcającej się gospodarce
Marketer's Knowledge in the Context of the Economy Under Transformation
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 55, s. 69-81
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. Konkurencyjność podmiotów na ewoluujących rynkach
Słowa kluczowe
Kierownik marketingu, Marketing, Służby marketingowe, Konkurencja
Marketing manager, Marketing, Marketing services departments, Competition
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zmiany dokonujące się we współczesnych społeczeństwach i ich gospodarkach dotykają także marketingu i samej wiedzy marketerów. Społeczeństwa i gospodarki coraz bardziej się komplikują, rośnie ich złożoność. Pociąga to za sobą wzrost wymagań stawianych wiedzy potrzebnej marketerom-praktykom w ich pracy. Środowiska naukowe zajmujące się marketingiem stają także przed wyzwaniem, stawianym im przez zmieniające się warunki. Muszą one formułować i rozstrzygać problemy wymagające lepszej organizacji pracy badawczej, jej bardziej profesjonalnego interdyscyplinarnego charakteru oraz większych środków na badania.(abstrakt oryginalny)

Changes that contemporary societies and their economies undergo touch also the marketing and marketers' knowledge. Societies and economies are more and more complex, which entails the increase in demands for knowledge that marketers (practitioners) need for doing their job. Also scientific circles dealing with marketing are challenged by constantly changing conditions. They have to put up and solve problems that require better organization of scientific work, its more professional interdisciplinary character and more resources dedicated to research.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. T. Kemp, Industrializacja w XIX-wiecznej Europie, Ossolineum, Wrocław 1998.
  2. H. Landreth, D.C. Colander, Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 1998.
  3. G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009.
  4. Mała encyklopedia logiki, Ossolineum, Wrocław 1970.
  5. S.L. Vargo, R.F. Lusch, Evolving to a New Dominant Logic for Marketing, "Journal of Marketing" 2004, Vol. 68, January, s. 1.
  6. R.T. Rust, T. Ambler, G.S. Carpenter, V. Kumar, R. Srivastava, Measuring Marketing Productivity: Current Knowledge and Future Directions, "Journal of Marketing" 2004, Vol. 68, October, s. 76.
  7. H. Baumgartner, R. Pieters, The Structural Influence of Marketing Journals: A Citation Analysis of the Discipline and its Subareas Over Time, "Journal of Marketing" 2003, Vol. 67, April, s. 123.
  8. E. Gummesson, Relationship Marketing-The Emperor's New Cloth or a Paradigm Shift? "Marketing&Research Today" 1997, Vol. 25, No 1, February, s. 56-57.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu