BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Surmacz Tomasz (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Uwarunkowania partnerstwa i współpracy w łańcuchach dostaw - wyniki badań
Conditions of Partnership and Collaboration in Supply Chains - Research Results
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 55, s. 83-90, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. Konkurencyjność podmiotów na ewoluujących rynkach
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Partnerstwo logistyczne, Partnerstwo przedsiębiorstw
Supply chain, Logistics partnership, Partnership of companies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule została podjęta próba ukazania zagadnień partnerstwa pomiędzy przedsiębiorstwami w ramach łańcuchów dostaw. Zmieniające się warunki funkcjonowania przedsiębiorstw powodują zwiększanie procesów integracyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami i zarządzanie łańcuchami dostaw. Przedsiębiorstwa stają się świadome faktu, że zachowania partnerskie i współpraca stanowią szansę na zmniejszenie strat, zwiększenie zysków i podniesienie satysfakcji klienta. Zatem podstawowe zadanie marketingu jest łatwiejsze do osiągnięcia. Autor przedstawił wyniki badań potwierdzające wzrost znaczenia partnerstwa pomiędzy dużymi przedsiębiorstwami produkcyjnymi z terenu województwa podkarpackiego i największe trudności na drodze do pogłębionej współpracy.(abstrakt oryginalny)

An attempt is taken in the paper to present the issues of partnership between enterprises in the frames of supply chains. The changing conditions of enterprises' functioning cause an increase of integration processes between companies and in consequence supply chain management. Companies become aware of the fact that partnership behavior and strong collaboration are a chance to eliminate inefficiencies and increase customer's satisfaction. Therefore the basic aim of marketing is easier to achieve. The author presents results of research confirming an increase of importance of partnerships among large manufacturers from Podkarpackie voivodeship as well as biggest obstacles on a way to a deepened collaboration.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M.C. Cooper, D.M. Lambert, J.D. Pagh, Supply chain management: More than a new name for logistics, "The International Journal of Logistics Management" 1997, vol. 8, Issue 1, s. 10. 3 M. Piotrowski, NajwaŜniejszy jest sprawny łańcuch dostaw - Agile Supply Chain, "Logistyka" 2004, nr 6, s. 14.
  2. C. Coulson-Thomas, Encouraging partnering and collaboration, "Industrial and Commercial Training" 2005, vol. 37, no. 4, s. 179.
  3. M. Szymczak, Partnerstwo logistyczne w układach kooperacyjnych, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2004, nr 9, s. 7.
  4. J.M. Brinkerhoff, Assessing and improving partnership relationships and outcomes: a proposed framework, "Evaluation and Program Planning" 2002, vol. 25, s. 216.
  5. M. D. Dobrzyński, U. Ryciuk, Zaufanie i zaangażowanie w zarządzaniu łańcuchem dostaw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2007, nr 4, s. 18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu