BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szalonka Katarzyna (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Opieka farmaceutyczna jako innowacyjny instrument konkurowania na rynku aptecznym
The Pharmaceutical Care as Innovational Instrument of Competing on the Pharmacy Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 55, s. 91-103, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. Konkurencyjność podmiotów na ewoluujących rynkach
Słowa kluczowe
Opieka zdrowotna, Rynek farmaceutyczny, Konkurencja
Health care, Pharmaceutical market, Competition
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rynek apteczny od kilkunastu lat jest bardzo konkurencyjny. Zarządzający aptekami stosują różnorodne strategie marketingowe po to, by osiągać pożądane wyniki ekonomiczne. Z roku na rok kondycja ekonomiczna pogarsza się z powodu rozszerzania handlu lekami poza apteką: w sklepach spożywczych, drogeriach i na stacjach benzynowych. W tej sytuacji wdrożenie opieki farmaceutycznej wydaje się być doskonałym sposobem na konkurencję, poszerzenie zakresu działalności apteki, przywrócenie prestiżu zawodu farmaceuty, a w konsekwencji uzyskanie przez pacjenta właściwej usługi - doradztwa i opieki w celu bezpiecznego konsumowania leków. Wprowadzona w styczniu 2008 r. ustawa definiująca opiekę farmaceutyczną nie przyczyniała się do jej wdrożenie w aptekach. Istnieje bowiem wiele barier, które powodują, że stosowanie opieki farmaceutycznej w praktyce staje się wyzwaniem nie tylko dla farmaceuty, ale również lekarzy i pacjentów.(abstrakt oryginalny)

The pharmacy market from nearly twenty years is very competitive. The people who manage the pharmacies, apply heterogeneous marketing instruments (price, location, assortment, service, promotion), because they want to achieve desirable economical results. Every year the economical condition gets worse, due to the widening of medicine trade outside the pharmacies - sales in groceries, druggist's shop and petrol stations. In this situation implementing the pharmaceutical care seems to be the perfect way for competition, widening chemist's shop activity range, restoration of prestige of pharmacist profession and in consequence, gaining right service by the patient - advisory service, and care in meaning of the safe medicine consumption. The Act of January 2008 that defines the pharmaceutical care, didn't contribute to introducing it in chemist's shops. There are lots of barriers, which cause, that applying the pharmaceutical care in practice, becomes challenge, not only for pharmacists, but for doctors and patients as well.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ch.D. Hepler, L.M. Strand, Opportunities and responsibilities in pharmaceutical care, "American Journal of Hospital Pharmacy" 1990, nr 47, s. 533.
  2. Ustawa o Izbach Aptekarskich z dnia 10.01.2008, Dz.U. 2008, nr 47, poz. 273.
  3. Z. Ulz, Podejście inspekcji do opieki farmaceutycznej, "Czasopismo Aptekarskie" 2007, nr 6-7, s. 7-12.
  4. K. Szalonka, Nowe kierunki działań marketingowych na rynku farmaceutycznym, "Świat Farmacji" 2009, nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu