BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śmigielska Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Uwarunkowania rozwoju systemów franchisingowych w handlu detalicznym w Polsce
Development Conditions of Franchising Systems in Polish Retailing
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 55, s. 117-125, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. Konkurencyjność podmiotów na ewoluujących rynkach
Słowa kluczowe
Franchising, Franchising handlowy, Handel detaliczny
Franchising, Retail franchising, Retail trade
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przeanalizowano główne kierunki rozwoju systemów franchisingowych w handlu detalicznym w Polsce. Podstawę teoretyczną rozważań stanowi nurt analizy zewnętrznej tworzenia trwałej przewagi konkurencyjnej. Scharakteryzowane zostały rodzaje tworzonych systemów oraz wskazane źródła przewagi konkurencyjnej. Określono również podstawowe zasoby, które powinny te systemy wykształcić, aby móc nadal się rozwijać w obecnych warunkach otoczenia.(abstrakt oryginalny)

In the paper the main directions of franchising systems operating in Polish retailing has been analyzed. The theoretical base is set by the environmental base view of developing the sustainable competitive advantage. The main types of the franchise systems and the sources of their competitive advantage have been characterized. Key resources that they should develop to sustain their advantage have been identified.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Mikołajczyk, Franchising jako strategia rozwoju sieci sklepów, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym, zadania i studia przypadków, red. M. Sławińska, J. Mikołajczyk, PWE, Poznań 2003.
  2. J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń 2002.
  3. K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2001.
  4. M. Porter, What is Strategy, "Harvard Business Review", November-December 1996.
  5. M. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
  6. R.A. Kerin, P.R. Varadarajan, R.A. Peterson, First-Mover Advantage: A Synthesia, Conceptual Framework and Research Propositions, "Journal of Marketing" 1992, vol. 56, October.
  7. B. Pokorska, E. Maleszyk, Integracja przedsiębiorstw handlowych a procesy konkurencji, PWE, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu