BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wilmańska-Sosnowska Stanisława (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Konkurencyjność podmiotów działających na rynku usług edukacyjnych
Competitiveness of Education Service Market Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 55, s. 127-134
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. Konkurencyjność podmiotów na ewoluujących rynkach
Słowa kluczowe
Edukacja, Konkurencyjność
Education, Competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozważania zawarte w opracowaniu ujęto w trzech częściach. Pierwsza dotyczy podstawowych determinant konkurencyjności działań na rynkach. Druga część charakteryzuje rynek usług edukacyjnych i jego właściwości. Trzecia część prezentuje usługę edukacyjną i komponenty jej wartości jako obszar zmagań konkurencyjnych.(abstrakt oryginalny)

The considerations included in the paper are divided into three parts. The first part is focused on the basic determinants of competitiveness activities on the market. The second one is considered the education service market and its nature. The third one presents the education services and the value's components as the area of struggles competitive.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Bremond, M. Salort, Odkrywanie ekonomii, PWN, Warszawa 1994.
 2. Leksykon marketingu, red. J. Altkorn, T. Kramer, PWE, Warszawa 1998.
 3. Z. Pierścionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstw, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 4. M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 5. J. Kay, Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996.
 6. P.F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasoby, PWE, Warszawa 1992.
 7. J.Baruk, Istota innowacji. Podatność społeczeństw na innowacje, "Marketing i Rynek" 2009, nr 3, s. 12.
 8. J.H. Dyer, H.B. Gregesen, C.M. Christensen, The Innovator's DNA, "Harvard Business Review", December 2009, s. 61.
 9. P.F. Drucker, Management Task. Responsibilities, practices, Butterworth-Heinemenn Ltd, 1994.
 10. P.F. Drucker, Nadejście społeczeństwa organizacji, "Harvard Business Review Polska", grudzień 2009-styczeń 2010, s. 196.
 11. M. Daszkowska, Usługi. Produkcja, rynek, marketing, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 12. A. Payne, Marketing usług, PWE, Warszawa 1996.
 13. Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wang, Marketing, podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
 14. A. Olsztyńska, Marketing wewnętrzny w przedsiębiorstwie. Koncepcja i narzędzia wspomagające integrację działań wewnętrznych organizacji, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu