BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Worobjow Leonid (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Niepewność i ryzyko w podejmowaniu decyzji
Uncertainty and Risk in Decision Taking
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 55, s. 135-143
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. Konkurencyjność podmiotów na ewoluujących rynkach
Słowa kluczowe
Ryzyko, Podejmowanie decyzji
Risk, Decision making
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W związku z trudnościami w podejmowaniu decyzji w turbulentnym otoczeniu menedżerowie winni dysponować wiedzą o metodach ograniczania ryzyka podejmowanych działań. W niniejszym artykule zostały przeanalizowane pojęcia oraz zależności między niepewnością i ryzykiem. Wyjaśniono też termin tolerancji niepewności. Zasadniczą część rozważań stanowi analiza obiektywnych metod redukcji niepewności, możliwych do wykorzystania w zarządzaniu i przydatnych np. do przewidywania skuteczności działań. Na ich podstawie pokazano, ze wybór decyzji zarządczej w warunkach niepewności powinien być wsparty metodami analizy wartości użytkowej z wykorzystaniem klasycznych i sztucznych kryteriów podejmowania optymalnych decyzji. Artykuł ma charakter teoretyczny. (abstrakt oryginalny)

In relation with difficulties with undertaking proper decisions in changing environment, managers should have knowledge about methods of risk minimizing. In this paper terms of uncertainty and risk are discussed as well as mutual dependences; the expression "tolerance of uncertainty" is explained. The main part of the article is an analysis of factual methods of reduction uncertainty, possible to use in management. On this base it was shown that taking decisions in unsure circumstances ought to be support by methods of analyzing utility value with certain classic and artificial criteria of optimal decisions taking. The paper has theoretical character.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. K. Bolesta-Kukułka, Decyzje menedżerskie w teorii i praktyce zarządzania, PWE, Warszawa 2000.
  2. P. Górny, Elementy analizy decyzyjnej, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2004.
  3. M. Łuczak, Ryzyko i kryzys w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2003.
  4. S. Nahatko, Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2001.
  5. J. Penc, Decyzje menedżerskie - o sztuce zarządzania, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2001.
  6. W.F. Samuelson, S.G. Marks, Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 1998.
  7. Upravlenie sel'skohozjastvennym proizvodstvom, red. V.K. Bugi, Wyd. Uradzaj, Mińsk 1988.
  8. L. Worobjow, Menedżment przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu