BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barska Anetta (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Ocena jakości usług medycznych na przykładzie prywatnej placówki medycznej w Zielonej Górze
Quality Measurement in Medical Service Based on the Example of Private Unit in Zielona Góra
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 55, s. 167-174, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. Konkurencyjność podmiotów na ewoluujących rynkach
Słowa kluczowe
Usługi medyczne, Jakość usług medycznych
Medical services, Quality of medical services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Marketing usług medycznych nie jest już w Polsce pojęciem nowym, jednakże nie do końca pacjenci - klienci mają możliwość oceny i wpływu na jego funkcjonowanie. Niestety w przypadku podmiotów publicznych świadczących usługi medyczne rzadziej mamy do czynienia z podejściem zmierzającym do budowania kompleksowego zadowolenia klienta niż w prywatnych placówkach medycznych, gdzie rywalizacja o pacjenta jest zdecydowanie bardziej widoczna, a badanie jakości służy identyfikacji przewagi konkurencyjnej. Autorka starała się zidentyfikować wyznaczniki jakości usługi medycznej oraz na przykładzie prywatnej placówki leczniczej w Zielonej Górze przybliżyć opinie pacjentów dotyczące oceny jakości usług medycznych. W swoim postępowaniu badawczym wykorzystała założenia metody SERVQUAL. Przedstawiono opinie 70 respondentów. Zaprezentowane badania mają charakter wstępny.(abstrakt oryginalny)

Medical services marketing is no longer a new concept in Poland, however the patients (customers) are not entire able to evaluate and affect its functioning. Unfortunately, in the case of public entities providing medical services, there is less often implemented the complex customer satisfaction approach. It is different in private medical centers, where competition for patients is much more visible, and the evaluation of quality is used for the identification of competitive advantage. The author has sought to identify the determinants of the quality of medical services and to provide patients opinion on medical service quality evaluation on the example of a private medical facility in Zielona Góra. The SERVQUAL method is used in the research methodology. There are opinions of 70 respondents presented. The presented research is preliminary in nature.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. R.S. Filip, Marketing specjalistycznych ambulatoryjnych usług medycznych, Wyd. Czelej Sp. z o.o. Lublin 2005.
  2. J. Withers, C. Vipperman, Na czym polega i jak robić marketing usług, M&A Communications Polska, Sp. z o.o., Lublin 1994.
  3. J. Mazur, Zarządzanie marketingiem usług, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu