BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cyran Kazimierz (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Konsumencka ocena marketingowej oferty bezpośrednich kanałów dystrybucji żywności
Consumer Assessment of Marketing Offer of Direct Channels of Food Distribution
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 55, s. 185-195, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. Konkurencyjność podmiotów na ewoluujących rynkach
Słowa kluczowe
Konsument, Dystrybucja towarów, Psychologia konsumenta, Dystrybucja produktu, Oferta handlowa
Consumer, Commodity distribution, Consumer psychology, Product distribution, Trade offer
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę oceny oferty bezpośrednich kanałów dystrybucji żywności z punktu widzenia konsumenta. Analizy przeprowadzono na zasadzie porównania opinii dotyczących wybranych elementów tworzących wartość oferty handlowej bezpośrednich kanałów dystrybucji z analogicznymi ocenami pozostałych kanałów sprzedaży. Przeprowadzone wnioskowanie wskazuje, że oferta przedstawionych kanałów dystrybucji bezpośredniej jest pozytywnie oceniana przez konsumentów. Wyniki porównań bezpośrednich kanałów sprzedaży z pozostałymi formami dystrybucji wskazują na obszary, które należy doskonalić celem poprawy konkurencyjności poszczególnych bezpośrednich kanałów zbytu.

In the paper an attempt was taken to assess offer of direct channels of food distribution from a customer's point of view. The analyses were conducted by comparing opinions concerning selected elements that make up value of trade offer of direct channels of distribution with analogous opinions concerning other channels. The conducted deduction points out, that offer of presented direct distribution channels is assessed positively by customers. The results of comparisons of direct distribution channels and other forms of distribution indicate areas, which should be improved in order to improve competitiveness of each particular direct channel of sales.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Grzybowska, M. Juchniewicz, Czynniki determinujące zachowania nabywców produktów Ŝywnościowych, w: Efektywność zarządzania marketingowego, red. M. Adamowicz, Wyd. SGGW, Warszawa 2005, s. 145-154.
 2. R.S. Kaplan, D.P. Norton, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 3. Z. Pierścionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 4. H. Górska-Warasewicz, Konsumencka ocena jakości żywności, "Przemysł Spożywczy" 2001, nr 12 s. 35-37.
 5. H. Mruk, Konsument w gospodarce - ewolucja wiedzy o jego zachowaniach, "Handel Wewnętrzny" 2009, nr 4-5, s. 49.
 6. K. Cyran, P. Cyrek, Czynniki konkurencyjności wybranych kanałów dystrybucji żywności w opinii konsumentów, w: Agrobiznes 2006, Konkurencja w agrobiznesie - jej uwarunkowania i następstwa, red. S. Urban, Tom 1. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1118, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006, s. 147-152.
 7. H. Szulce, Marketingowe instrumenty kształtujące lojalność klientów wobec handlu detalicznego, w: Badania Instytutu Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji wobec nowych wyzwań. Konsument - przedsiębiorstwo - rynek, IRWiK, Warszawa 2003, s. 211-212.
 8. P. Łukasik, Marketing w handlu produktami spożywczymi, UMCS w Lublinie, Lublin 2008.
 9. R. Sethuraman, C. Cola, Factors influencing the price premiums that consumers pay for national brands over store brands, "The Journal of Product & Brand Management" 1999, vol. 8, no. 4, s. 34-35.
 10. H. Górska-Warasewicz, Jakość produktów żywnościowych w opinii konsumentów, "Przemysł Spożywczy" 2003, nr 2 s. 49.
 11. B. Chmielewska, Różne oblicza konsumenta, "Przemysł Spożywczy" 2003, nr 1, s. 14.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu