BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Głowacka Maria Danuta (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), Czajka Piotr (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Tytuł
Wybrane aspekty diagnozy wizerunku zakładu opieki zdrowotnej na przykładzie GPSK UM w Poznaniu
Selected Aspects of Image Diagnose of Health Care Unit on the Example of GPSK UM in Poznan
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 55, s. 209-218, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. Konkurencyjność podmiotów na ewoluujących rynkach
Słowa kluczowe
Opieka zdrowotna
Health care
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem pracy była diagnoza rynkowego wizerunku Szpitala Ginekologiczno-Położniczego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (GPSK UM). Część praktyczną poprzedza wstęp teoretyczno-praktyczny odnoszący się do zagadnień tożsamości i wizerunku badanego zakładu opieki zdrowotnej. Następnie przedstawiono sylwetkę badanej organizacji oraz scharakteryzowano zastosowane narzędzia badawcze. Główny problem badawczy stanowiła ocena rynkowego wizerunku szpitala. Diagnozy dokonano w oparciu o kwestionariusz ankiety. Finalnie wyznaczono społeczny obraz szpitala jako kompetentnego, odpowiedzialnego i gwarantującego wysoką jakość usług dostawcy specjalistycznych świadczeń medycznych.(abstrakt oryginalny)

The main aim of this thesis was to diagnose the image of Obstetric-Gynecological Clinical Hospital of University of Medical Sciences in Poznan. Practical part of the thesis is preceded by comprehensive theoretical and practical introduction which applies to identity and image issues. Subsequently profile of the Hospital is shown and research tools are described. The main research problem was "Image diagnosis of the Hospital". Diagnosis was carried out in the form of a questionnaire. Finally Hospital image was determined. The image consists of several characteristic such as: competence, responsibility and high-quality services guarantee.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M.D. Głowacka, A. Wantoch, A. Majchrowska, P. Czajka, Kształtowanie tożsamości wizualnej szpitala, w: Zarządzanie zdrowiem społecznym w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych, red. M.D. Głowacka, Wyd. WSKiZ, Poznań 2006, s. 248.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu